Ιδρυτική συνάντηση τη 12η Μαρτίου 2014, με αφορμή το νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ.

Μέλη του συλλόγου αποτελούν όλοι οι επαγγελματίες παραγωγοί φωτοβολταικών επί εδάφους, αλλά και οι παραγωγοί στέγης (οικιακοί).

Καταστατικός σκοπός του συλλόγου είναι η προάσπιση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο των συμφερόντων των μελών που τον απαρτίζουν, η ενημέρωση των μελών για την τρέχουσα επικαιρότητα επί θεμάτων που τους αφορούν, η συμμετοχή μας σε ειδικές ημερίδες, η δυνατότητα συμμετοχής και εκπροσώπησης του σε πανελλήνιο δευτεροβάθμιο επίπεδο η συλλογικοποίηση των νομικών ενεργειών όποτε αυτές απαιτούνται αλλά και η συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες εργασίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συβουλίου είναι:

  • Κουτράκης Ιωάννης (πρόεδρος)
  • Μαυρομάτης Σπύρος (αντιπρόεδρος)
  • Κωστόπουλος Δημήτριος (μέλος)
  • Μαρούσης Μάνθος (μέλος)
  • Μυλωνάκης Μανόλης (ταμίας)
  • Παπαδάκης Ιωάννης (μέλος)
  • Τσουρουπάκης Μανόλης (νομικός σύμβουλος)