Καθαρός Ουρανός Αστραπές Δεν Φοβάται

Σε συνέχεια της αβάσιμης αλλά συνάμα προκλητικής απάντησης του προέδρου του ΣΠΕΦ κ. Στέλιου Λουμάκη, οι σύλλογοι απάντησαν με επιστολή – βόμβα που αποκαλύπτει το πραγματικό προσωπείο του επικεφαλής του Συνδέσμου.

2-ΣΠΕΦ-160414-απάντηση-προς-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ

Κύριε Λουμάκη,

Η τεχνική πρόταση – έκθεση που συντάξαμε διαφέρει ριζικά από ό,τι έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν ο ΣΠΕΦ, καθώς το σύνολο των παραδοχών αναλύεται με διαφάνεια, οι υπολογισμοί είναι φανεροί, ενώ τα υπολογιστικά φύλλα παραδίδονται σε ανοικτή μορφή excel. Δεν φοβόμαστε την κριτική κανενός, δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα.

Δυστυχώς κύριε Λουμάκη, παρόλο που αναλάβατε την πρωτοβουλία της υπόδειξης στην πολιτεία του τρόπου με τον οποίο πρέπει να γίνει η παραμετροποιημένη μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών, με βάση αρχικά το «πηλίκο εισοδηματικής απόδοσης» και στη συνέχεια τον δείκτη «ProjectIRR», στην πραγματικότητα ουδέποτε ενεργήσατε με ευθύνη προκειμένου να συλλέξετε πραγματικά στοιχεία κόστους των εγκαταστάσεων. Αντίθετα, ιστορικά έχει προβεί σε απόκρυψη στοιχείων και πηγών, ανακολουθίες μεταξύ των εκθέσεών σας και τροποποίηση παραδοχών με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων και συνεπώς των τιμών.

Από τον αποσπασματικό σχολιασμό, μέρους μόνο της μελέτης και των παραδοχών μας, που σπεύσατε εντός 24 ωρών να δημοσιεύσετε, χωρίς ουδόλως να μπείτε στην ουσία των προτάσεων, αποδεικνύεται πως σας πιάσαμε εξ’ απήνης, πιθανώς πάνω στον εφησυχασμό από την ψήφιση του νόμου που ενσωματώνει στο ακέραιο τους καρπούς του αγώνα σας. Μέσα στον πανικό σας αντιδράσατε με πρωτοφανές θυμικό, που σε τίποτε δεν συνάδει με την θέση σας, τα μέλη που εκπροσωπείτε και όλα όσα ευαγγελίζεστε.

Επί των ισχυρισμών σας που είναι στο σύνολό τους ισχυρά παραπλανητικοί, με σκοπό να διαβάλουν το κύρος της επιστημονικής μας πρότασης, έχουμε να απαντήσουμε τα ακόλουθα:

  • Ουδεμία θέση πήρατε επί των αναφορών μας για την στροφή στις απόψεις και διεκδικήσεις σας περί των χρόνιων στρεβλώσεων, όπως αναλύεται εκτενώς στις σελίδες 6 & 7 της έκθεσής μας και που επί της ουσίας αποτελεί το απόλυτο ξεπούλημα των συμφερόντων σύσσωμου του κλάδου των Φ/Β προς όφελος των συμβατικών καυσίμων. Προφανώς το εκλαμβάνουμε πανηγυρικά ως σιωπηρή αποδοχή του ορθού των διαπιστώσεών μας.
  • Η πλειοψηφία των συμβάσεων των Φ/Β στα ΜΔΝ καταβάλλονται από τις τιμές του Ν.3468/2006, δηλαδή προ της ψήφισης του Ν.3734/2009 και έκδοσης των ακόλουθων αυτού υπουργικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων η πρόσφατη απαράδεκτη Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 στην οποία αναφέρεσθε. Τόσο για τον πίνακα τιμών του Ν.3468/2006 που θέσπιζε μεγαλύτερες τιμές για τα νησιά, όσο και για την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 που θέσπισε μικρότερες, έχει γνωμοδοτήσει η ΡΑΕ, η οποία με βεβαιότητα προσφάτως θα έχει τύχει αποδέκτης των εισηγήσεών σας. Εκτός αυτού, έχει καταστεί σαφές από την άκριτη υιοθέτηση των προτάσεών σας από το ΥΠΕΚΑ (βλ. καθορισμός τιμών αναφοράς με βάση το τρίμηνο σύνδεσης) ότι ο σύνδεσμός σας καιρό έχει υποκαταστήσει το ρόλο της ΡΑΕ ως σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ στα θέματα των Φ/Β.
  • Γνωστό στη ΡΑΕ και στο ΥΠΕΚΑ είναι επίσης το γεγονός ότι οι αιολικοί σταθμοί στα νησιά λειτουργούν με 20-50% παραπάνω απόδοση (CapacityFactor) σε σχέση με τους σταθμούς του ηπειρωτικού δικτύου, αλλά ευτυχώς η επιπρόσθετη αποζημίωσή τους διατηρήθηκε με το νέο νόμο, και αυτό αποκλειστικά για τους ίδιους λόγους που επικαλούμαστε για τα Φ/Β αναλυτικά στην 12η σελίδα της έκθεσής μας. Λόγους πραγματικούς, με νομική και επιστημονική βάση, επί των οποίων σκόπιμα αποφεύγετε να τοποθετηθείτε.
  • Επί της ενοχοποίησης του αναπτυξιακού δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε πέραν των ήδη αποτυπωμένων στην έκθεσή μας στοιχείων. Δηλώνουμε μόνο ότι θεωρούμε τουλάχιστον ύποπτο το γεγονός ότι ο ΣΠΕΦ, που κατάφερε εν τω συνόλω να «περάσει» τις απόψεις του περί τριμήνων και εξίσωσης IRR, δεν μπόρεσε να πείσει την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για το αυτονόητο, δηλαδή την απάλειψη της κατηγορίας με επιδότηση (ΜΕ). Επιπλέον ξεκαθαρίζουμε, αν και γίνεται απευθείας αντιληπτό από το εισαγωγικό σημείωμα, ότι μια πρόταση επί του ποιο θα έπρεπε να είναι το επιπλέον IRR των σταθμών με επιχορήγηση ξεφεύγει από το αντικείμενο της έκθεσης, το οποίο είναι μονοσήμαντα ο προσδιορισμός της τιμής πώλησης της MWh για τα Φ/Β στα ΜΔΝ, προκειμένου αυτά να απολαμβάνουν ανά κατηγορία (ΧΕ, ΜΕ) και τρίμηνο, ίδιο IRR με αυτά του διασυνδεδεμένου, όπως εντέλει αυτό διαμορφώθηκε από το Ν. 4254/2014.
  • Σχετικά με την ηλιοφάνεια, τα σχόλιά σας κύριε Λουμάκη αποδεικνύουν και καταδεικνύουν την επιφανειακή ανάγνωση του πονήματος από μεριάς σας, στην καλύτερη και επιεικέστερη των περιπτώσεων. Οι ειδικές απολαβές αναφοράς έχουν προέλθει από το μοντέλο PVGIS, το οποίο επί της ουσίας είναι χάρτης ηλιοφάνειας, και μάλιστα επίσημος, υπό την έννοια ότι είναι της παρούσης wellestablished και worldwidefactoryapproved εργαλείο. Ναι, δυστυχώς για εμάς ο βροχερός και ορεινός νομός Ρεθύμνου υπολείπεται σε ηλιοφάνεια από την ηλιόλουστη νότια Πελοπόννησο. Και επιτέλους, δώστε λίγη σημασία στα δημοσιευμένα από τον ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία. Με βάση αυτά και με την παραδοχή κατανομής έργων μεταξύ σταθερών και tracker 55/45, η μέση απολαβή ενός σταθερού έργου στα ΜΔΝ είναι μόλις 1.554 kWh/kW, ενώ ενός κινούμενου μόλις 2.021 kWh/kW. Και οι δύο αυτές τιμές υπολείπονται από τις αντίστοιχες της Ν. Πελοποννήσου.
  • Σχετικά με την επίμαχη παραδοχή των 1.700kWh/kW, είναι ηλίου φαεινότερο πως πρόκειται για δική σας πρωτοβουλία η ένταξή της στους υπολογισμούς για τη διαμόρφωση των τιμών,παρόλο που αποτυχημένα προσπαθείτε την προσάψετε στη ΡΑΕ. Στο σ/ν, όπως παραπλανητικά αναφέρεσθε, η παραδοχή των 1.700kWh/kW αφορούσε μόνο την ψευδοπαράταση των πέντε ετών που προσέφερε αντισταθμιστικά το ΥΠΕΚΑ. Οι τιμές όμως του πίνακα τιμών για τα ΜΔΝ που προτείνονταν (και θα ψηφίζονταν ελλείψει της παρέμβασής σας) ήταν κατά 10 – 45 €/ΜWh αυξημένες σε σχέση με τα έργα του διασυνδεδεμένου. Εσείς όμως με τις παρεμβάσεις σας, εισάγοντας τις δικές σας παραδοχές που επί αποδείξεων αποτελούν εικονική πραγματικότητα (sic) καταφέρατε να αντιστρέψετε τον πίνακα, προκειμένου να αποκτήσει την σημερινή απαξιωτική και άδικη εικόνα.
  • Επιπλέον, αποφασίστε επιτέλους αν εσείς ή η ΡΑΕ αποτυπώσατε τα έργα των ΜΔΝ ως ξεχωριστή κατηγορία, στα πλαίσια της διαβούλευσης του πρόσφατου νόμου, με τρόπο βέβαια προς το χείρον. Διότι σύμφωνα με την από 9/3/14 πρότασή σας, διατείνεσθε σε α΄ πληθυντικό ότι «για να είμαστε ακριβείς στις αναλύσεις μας για το ProjectIRR τους υπολογίσαμε +10% στο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους ως προς του ηπειρωτικού συστήματος με ηλιοφάνεια 1.700 kWh/kWp, οπότε και τα αποτυπώσαμε ως χωριστή κατηγορία ταριφών
  • Χάσατε το παιχνίδι εντυπωσιασμού με τις ΥΚΩ κύριε Λουμάκη, διότι καταλάβατε με την τεχνική μας έκθεση ότι ελλείψει των Φ/Β στα ΜΔΝ, η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω αυτών θα ήταν μεγαλύτερη. Τώρα λοιπόν πιάσατε την γνωστή καραμέλα των σύμμετρων πληρωμών του Ν.4001/2011. Ο εν λόγω νόμος κύριε Λουμάκη, όπως και κάθε νόμος, ενδέχεται να δημιουργεί στρεβλώσεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί θέσφατο. Στην προκειμένη περίπτωση, ΝΑΙ, ένας ανεξάρτητος ειδικός λογαριασμός για τα ΜΔΝ θα ικανοποιούσε περισσότερο το αίσθημα δικαίου μας, καθώς δεν θα εμφάνιζε έλλειμα ώστε να απαιτηθεί κούρεμα των επενδύσεών μας. Ένα αίσθημα δικαίου που οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι μειώνουμε το κόστος που καλούμαστε όλοι οι Έλληνες να πληρώνουμε για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών και ως συνέπεια προσφέρουμε στην οχύρωση της εγχώριας οικονομίας. Ένα αίσθημα δικαίου που οφείλεται στο ότι παράγουμε ενέργεια που αξίζει στην πραγματικότητα 6-7 φορές περισσότερο από την παραγόμενη των ηπειρωτικών Φ/Β, χάρη όχι μόνο στις ΜΜΚμδν αλλά και στα κρυφά κόστη των ρυπογόνων συμβατικών μονάδων αιχμής που εκτοπίζουμε.
  • Δε φαντασιώνεται όμως, ούτε ζήτησε κανείς από εμάς ξεχωριστό λογαριασμό ΜΔΝ διότι ξέρουμε να μοιραζόμαστε, να δρούμε συλλογικά και δημοκρατικά. Αντίθετα, εσείς συνεχίζετε να θέλετε τα δικά σας δικά σας και τα δικά μας δικά σας. Εμείς στην έκθεσή μας απλώς αποτυπώνουμε το παράδοξο των νέων μειωμένων τιμών για τα νησιώτικα Φ/Β, τη στιγμή που οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους: για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ χρειάζονται μόλις 188,5εκ. ευρώ ετησίως (ΛΑΓΗΕ, Ιαν. 2014) ενώ στον ειδικό λογαριασμό εισρέουν 182,4 εκ. ευρώ από το υπολογιζόμενο μέσο κόστος λειτουργίας των συμβατικών μονάδων. Για τις πληρωμές ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου απαιτούνται 1,87 δις ευρώ, ενώ εισρέουν μόλις 380 εκ ευρώ αντιστοίχως. Πρακτικά, ακόμα και πριν το επαχθές για όλους και ειδικά για τα νησιά NewDeal, όλο το ΕΤΜΕΑΡ οδηγείτο προς τις πληρωμές ΑΠΕ του ηπειρωτικού. Ειδικά, αναφορικά τώρα με τα Φ/Β, όπως αποδεικνύεται στην 9η σελίδα της έκθεσης, η πραγματική «επιδότηση» από τον μηχανισμό στήριξης για τους Φ/Β σταθμούς στα ΜΔΝ είναι πολύ μικρότερη ανά εγχεόμενη MWh από αυτή των σταθμών του διασυνδεδεμένου, παρά τη ύπαρξη στο δεύτερο μεγάλων μονάδων πολλαπλών MW.
  • Ο όρος «ψευτοεπενδυτές» που επικαλείστε προσπαθώντας απεγνωσμένα να κερδίσετε εντυπώσεις, συσπειρώνοντας τα λιγοστά εναπομείναντα μέλη σας, δεν αφορά τις ευυπόληπτες επιχειρήσεις – μέλη του ΣΠΕΦ, αλλά συγκεκριμένους ομίλους που φωτογραφίζει η τετράμηνη χαριστική μεταβατική περίοδος του Ν.4093/2012, οι οποίοι στο διάστημα αυτό «σκούπισαν» ομάδες αδειών (τα λεγόμενα «μεγαβατικά portfolio») και υλοποίησαν σταθμούς με συμπιεσμένο κόστος, ενώ γνώριζαν για την έκτακτη εισφορά και το επερχόμενο «κούρεμα».

Κύριε Λουμάκη,

Είστε φαιδρός αν νομίζετε ότι τιτλοφορώντας το πρόσφατο αυτό μικροπρεπές σύγγραμμά σας ως «πράξαμε το βέλτιστο δυνατό στην καταπολέμηση της ισοπεδωτικής οριζόντιας εισφοράς» απαλύνετε τον πόνο του πικραμένου νησιώτη παραγωγού, που συνέδεσε το πάρκο του ισχύος 80kW με trackers το Γ’ τρίμηνο του 2011, με κόστος ανάπτυξης 400.000€, και η «εγγυημένη» τιμή του προσαρμόζεται από 510 σε 295€/MWh. Ο παραγωγός αυτός είδε η οριζόντια προσωρινή εισφορά του 25% να αντικαθίσταται μέσω των ενεργειών σας από ένα μόνιμο τσεκούρι 43% (!!!) για τα υπόλοιπα 17 χρόνια της σύμβασής του. Τι έχετε να πείτε στο συγκεκριμένο παραγωγό, όταν βλέπει συναδέλφους του με έργα ισχύος 500kW στο διασυνδεδεμένο σύστημα, με συμβασιοποιημένη τιμή 290€/MWh και κόστος κατασκευής έργου μόλις 650.000€, να συνδέονται ένα έτος μετά (Γ’ τρίμηνο 2012) και να απολαμβάνουν εφεξής τιμή 265€/MWh, δηλαδή μείωση μόλις 9%; Έχετε την παραμικρή ιδέα πόσο διαφέρουν τα IRR του πρώτου από του δεύτερου;

Νομίζετε άραγε πως οι αναγνώστες της επιστολής σας είναι ανίκανοι να αντιληφθούν ότι ένα πόνημα 30 σελίδων ως απάντηση στις ιστορικά ασυνεπείς και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις σας είναι αδύνατον να έχει συνταχθεί από νεόκοπους;

Κύριε Λουμάκη,

Ο ρόλος του ΣΠΕΦ ως φορέας προάσπισης των συμφερόντων του κλάδου είναι να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας αυτή, να ζητήσει συγγνώμη για τον μέχρι σήμερα αποκλεισμό των εκπροσώπων των ΜΔΝ από κάθε διαδικασία διαμόρφωσης των προτάσεων του και να σταματήσει επιτέλους τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μαζί μας.

Εσάς προσωπικά, οι ώρες σας ως εκπρόσωπος του κλάδου είναι ευτυχώς μετρημένες. Πλέον είναι γνωστές τοις πάσοι οι πρακτικές σας και τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπείτε. Οποιοσδήποτε εκπρόσωπος συνδέσμου προάσπισης κλαδικών συμφερόντων εκλάμβανε τέτοιας αμφισβήτησης από συναδέλφους του, όπως στο πρόσφατο παρελθόν εσείς δεχθήκατε από τα μέλη σας που σωρηδόν αποχώρησαν, την ΠΟΣΠΗΕΦ, την ΚΕΕΕ και πρόσφατα τους Συλλόγους μας, θα είχε υποστεί τέτοιο πλήγμα στην αξιοπρέπειά του, που αυτομάτως θα παραιτούνταν.

Ανταυτού γνωρίζουμε πως εσείς θα συνεχίσετε πεισματικά να κρατάτε τα ηνία του Συνδέσμου μου που μετατρέψατε σε μαγαζί σας, προσπαθώντας στο λίγο χρόνο που σας απομένει να νομιμοποιήσετε και μονιμοποιήσετε τις επιπτώσεις των ενεργειών σας που δεν είναι άλλες από τον επαχθή για πολλές ομάδες παραγωγών Νόμο 4254/2014.

Καθιστούμε όμως σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε πλέον την καταστροφή των περιουσιών μας από τις ενέργειές σας. Σε κάθε δημοσίευμά σας θα απαντάμε με επιχειρήματα και αποδείξεις, μέχρι να καταλάβετε ότι πέρασε ο καιρός όπου στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Παρόμοια καταστροφή έχει υποστεί ο μέχρι πρότινος υγιής κλάδος των οικιακών Φ/Β που τόσο φθονείτε, από τα ψευδή στοιχεία που δώσατε για το κόστος κατασκευής και την απόκρυψη του ΦΠΑ από τους υπολογισμούς σας, και ευελπιστούμε ότι και αυτοί σύντομα θα στραφούν εναντίον σας.

Ζητήστε τη γνώμη των ίδιων νομικών που σας συμβούλεψαν αναφορικά με τα αδικήματα που μας καταλογίζετε, αρχικά για την γνωμοδότηση περί του πλήθους των συνταγματικών διατάξεων που παραβιάζονται από το «NewDeal» και εν συνεχεία για το πόσο εύκολα και πόσο σύντομα όλα αυτά θα επιρρωθούν, στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να φιμώσετε με τα παραπλανητικά επιχειρήματά σας όλους τους θιγόμενους συναδέλφους μας, προκειμένου να μην απευθυνθούν στην δικαιοσύνη και προβάλλετε την θέση σας στο άμεσο μέλλον, ώστε να μας απαντήσετε εκ νέου για το αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τη στάση και τις δράσεις σας.

Και σε κάθε περίπτωση κύριε Λουμάκη, αν εσείς μας κατηγορείτε για συκοφαντική δυσφήμιση προσώπων και φορέων, προσβολή προσωπικότητας και ηθική βλάβη, εμείς σας εγκαλούμε προσωπικά για την πρόκληση θετικών και αποθετικών ζημιών από την καταστροφή των επιχειρήσεών μας.

Κύριε Λουμάκη,

Σας βαρεθήκαμε πλέον. Έχετε καταντήσει κουραστικός, επαναλαμβανόμενος και γραφικός. Ο αυταρχισμός σας και οι αυθαιρεσίες σας προσβάλουν την αισθητική μας. Οι πολιτικές σας μας κατέστρεψαν. Παραιτηθείτε επιτέλους από τη θέση του Προέδρου του ΣΠΕΦ και αφήστε τους συναδέλφους μας τόσο στα ΜΔΝ, όσο και στο διασυνδεδεμένο να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Εξάλλου, είμαστε πέρα για πέρα βέβαιοι ότι θα βρείτε σύντομα τον δρόμο σας, καθώς μετά τις ενέργειές σας αποτελείτε το πλέον περιζήτητο στέλεχος στην αγορά εργασίας του ανερχόμενου κλάδου των Ελληνικών υδρογονανθράκων.