Διαβάστε τις απόψεις των Συλλόγων μας, όπως κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδκασίας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, κάνοντας κλικ στον κάτωθι σύνδεσμο:

64 - Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου ΑΠΕ - Θέσεις των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ-thumbnail