Συνάδελφοι,

Το τρίμηνο που μας πέρασε αποτέλεσε για τους νησιώτες παραγωγούς την πλέον δραματική, από άποψη ταμειακής ασφυξίας, περίοδο από την θέση σε λειτουργία των πρώτων Φ/Β σταθμών (2009) έως σήμερα. Παρόλα αυτά, οι Σύλλογοί μας, με αιχμή του δόρατος την επιτροπή εκπροσώπησης τους, δεν έπαψαν, παρά το εξασθενημένο ηθικό, να διεκδικούν ακούραστα και ασταμάτητα τα πάγια αιτήματά τους, προσθέτοντας σε αυτά και το φλέγον ζήτημα των ταμειακών ροών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ NEW DEAL: Θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που βιώνουν σήμερα οι νησιώτες παραγωγοί ως παρόμοιες με αυτές που συνέβησαν περί το τέλος του 2013 – αρχές 2014, οι οποίες επεφύλασσαν το πιστωτικό τιμολόγιο του Ν.4254/2014.  Όμως, οι καθυστερήσεις αυτές έλαβαν χώρα πριν το επαχθές κούρεμα που επιβάρυνε υπέρ το δέον τους νησιώτες παραγωγούς, δηλαδή βρήκαν τις επιχειρήσεις λιγότερο ευάλωτες και οι επιπτώσεις τους ήταν σαφώς ηπιότερες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ: Στις αρχές και στα μέσα του 2014 η καθυστέρηση για τα ΜΔΝ δεν υπερέβαινε τους δύο με τρεις μήνες ενώ για το ΔΣ ήταν περίπου επτά μήνες. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον «ΣΠΕΦ», τον «ΘΕΣΙΦ» αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς του ΔΣ να προβούν, εντός πνεύματος ζηλοφθονίας, σε καταγγελίες κατά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για παραβίαση του ν.4001/2011 και για δήθεν διακριτική μεταχείριση των παραγωγών των ΜΔΝ. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ 333/2014 και 278/2014 καθώς και η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών αποτέλεσαν κόλαφο στους καταγγέλλοντες, αφού λόγω διαφορετικότητας της αγοράς των ΜΔΝ, που εκτός των άλλων είχε και έχει ένα πλεονασματικό ειδικό λογαριασμό, έκρινε ως ουσιαστικά αβάσιμες τις καταγγελίες και απολύτως νόμιμη και συνταγματική την διαφοροποίηση στις πληρωμές των ΜΔΝ. Χαρακτηριστική ήταν η διαπίστωση της ΡΑΕ ότι «επουδενί πρέπει να μετακυλίεται η αρρυθμία από το ΔΣ στα ΜΔΝ» και ότι «δεν νοείται ισότητα στην αρρυθμία». Ως αποτέλεσμα, από τα μέσα του 2014 έως και τα μέσα του 2015, δηλαδή μετά την εφαρμογή του New Deal, οι ρυθμοί πληρωμής των ΑΠΕ στα ΜΔΝ ήταν σταθεροί με παγιωμένη δίμηνη καθυστέρηση, ήτοι λάμβανε χώρα κατά μέσο όρο μία πληρωμή τον μήνα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ρυθμοί πληρωμής των ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) είχαν βελτιωθεί συνάμα, καθώς η καθυστέρηση στις πληρωμές είχε από τους 7 μήνες είχε μειωθεί στους 5, όπου και σταθεροποιήθηκε.

ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015: Παρά την φαινομενική σταθερότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 οι Σύλλογοι μας παρέμεναν σε εγρήγορση και ποτέ δεν επαναπαύθηκαν. Ακόμα και 10 μέρες καθυστέρησης σε κάθε περιοδική καταβολή ήταν αρκετές για να γίνονται τόσο έγγραφες όσο και τηλεφωνικές οχλήσεις στην ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Όταν η καθυστέρηση τον Σεπτέμβριο του 2015 έφτασε ξανά τους 4 μήνες, ξεκίνησε η αποστολή εξωδίκων, τα οποία προσωρινά «έπιασαν τόπο», με αποκορύφωμα την καταβολή 3 τιμολογίων εντός 40 ημερών. Στη συνέχεια, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ άρχισε και πάλι να αποκλίνει από την μηνιαία περιοδικότητα και τότε, λειτούργησαν τα ταχύτατα αντανακλαστικά των Συλλόγων μας, καταθέτοντας την 1η Νοεμβρίου 2015 καταγγελία-καταπέλτη κατά της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον της ΡΑΕ. Στην καταγγελία αυτή αποδεικνύεται περίτρανα ότι ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ έπραξαν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που όριζαν οι αποφάσεις της ΡΑΕ και του ΠΑ και κατά παράβαση του νόμου, του κώδικα ΜΔΝ και των συμβάσεων μας, μετακύλησαν τελικά την αρρυθμία και στις πληρωμές των ΜΔΝ δίχως αυτό να δικαιολογείται από τα λογιστικά και ταμειακά στοιχεία του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ των ΜΔΝ (αυτό, όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, αποδείχθηκε ακόμη πιο πανηγυρικά τους τελευταίου μήνες). Με απλή ανάλυση των στοιχείων αυτών προέκυπτε ότι, με βάση τις καταβολές του μέσου μεταβλητού κόστους (ΜΜΚμδν) που έκανε η ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, και μόλις 27% εισπραξιμότητα του ΕΤΜΕΑΡ του έτους 2015 εκ μέρους ΔΕΗ, δεν δικαιολογείτο ούτε μία μέρα καθυστέρηση στις πληρωμές των ΑΠΕ στα ΜΔΝ (σ.σ. στις 31/12/2015 θα έπρεπε να έχει καταβληθεί η τιμολόγηση του μήνα Νοεμβρίου). Καθότι τα στοιχεία ήταν αδιάσειστα και η καταγγελία αποδείκνυε κακοδιαχείριση των ειδικών λογαριασμών εκ μέρους ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, η ΡΑΕ όφειλε να εξετάσει σε βάθος την ουσία της υπόθεσης, ζητώντας διευκρινήσεις και επιβάλλοντας κυρώσεις.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 – ΣΗΜΕΡΑ: Καθώς το 2016 βρήκε τους παραγωγούς με 4 μήνες καθυστέρησης, οι Σύλλογοι ζήτησαν συνάντηση στις αρχές Μαρτίου με τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση πληρωμών και να απαιτήσουν βελτίωση. Η εικόνα που αποκόμισαν από τον πρόεδρο και τον αρμόδιο Δ/ντη οικονομικών κ. Αγγέλου ήταν αποκαλυπτική: Η ΔΕΗ, κατά δήλωση των εκπροσώπων της, είχε καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεών της προς το ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με το ΜΜΚμδν (την 1η Μαρτίου είχε ήδη καταβληθεί το ΜΜΚμδν του Φεβρουαρίου) ενώ όφειλε το αναλογούν ΕΤΜΕΑΡ μόλις 3 μηνών. Λόγω του ισχυρά πλεονασματικού ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, τα καταβεβλημένα ποσά δεν επέτρεπαν παρά μερικές μέρες υπερημερίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ήταν πέραν του προφανούς ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είχε αρχίσει να παρακρατεί παρανόμως ταμειακές καταβολές της ΔΕΗ που προορίζονταν αποκλειστικά για την πληρωμή των ΑΠΕ στα ΜΔΝ για δικές του ταμειακές ανάγκες. Στην ουσία δηλαδή, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αντισυμβαλλόμενος των παραγωγών, αποτελεί μεσεγγυούχο για τις πληρωμές μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ, όπως π.χ. ένας συμβολαιογράφος στην πώληση ενός αστικού ακινήτου.

Ερώτηση κρίσεως: Μπορεί άραγε να φανταστεί κανείς έναν μεσεγγυούχο να χρησιμοποιεί την εγγύηση που κατέβαλε ο αγοραστής, για δικές του προσωπικές ανάγκες, επειδή «έτυχε μια δυσκολία» και εν συνεχεία να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία και μάλιστα μετά από όλα αυτά να μην έχει καμία επίπτωση, ούτε καν να κρίνεται επίορκος;

Δυστυχώς, αυτή η ολοφάνερη κατάχρηση, από όπου και αν προέρχεται, των χρημάτων που αντιστοιχούν στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ του ΜΔΝ αποδείχθηκε, όπως ακριβώς φοβόμασταν και εγκαίρως αντιδράσαμε, ότι «δεν έχει πάτο». Από τις 31 Μαΐου έως και σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ πλήρωσε μονάχα ένα (1) πλήρες τιμολόγιο, αυτό του μήνα Φεβρουαρίου, εκτοξεύοντας τις καθυστερήσεις ξανά στους 7 μήνες. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν οι Σύλλογοί μας, πάνω από 40 εκ. € έχουν καταβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για τις πληρωμές των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, (τα οποία η ΔΕΗ υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα καθώς σύμφωνα με το νόμο αποτελούν ανελαστικό κόστος ενεργειακού εφοδιασμού), ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε πληρωμές σχεδόν 4 μηνών, και τα οποία παράνομα έχουν παρακρατηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεών του (μισθοδοσίες προσωπικού, πληρωμές εργολάβων δικτύων κλπ.).


Καθώς τα βάσανα των παραγωγών δείχνουν να μην έχουν τέλος, ορισμένοι εκ των Συλλόγων αποφάσισαν κατά πλειοψηφία και έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό γραφείο Κολλύρη να προχωρήσει εντός του Νοεμβρίου, ως ύστατο και απώτατο (αλλά ακραίο) νομικό βοήθημα, την Μηνυτήρια Αναφορά, κατά παντός υπευθύνου (διοίκηση ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ) για τα ποινικά κολάσιμα αδικήματα της απιστίας στην Υπηρεσία (256 ΠΚ), της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ), της απιστίας (390 ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (295 ΠΚ).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε συνάντηση που έγινε την Τετάρτη, 26/10/2016 στην αίθουσα ολομέλειας της ΡΑΕ, παρουσία του προέδρου κ. Μπουλαξή, μελών του ΔΣ καθώς και ειδικών επιστημόνων επί των θεμάτων λειτουργίας της αγοράς, ζητήθηκε η επίσπευση της έκδοσης απόφασης επί της καταγγελίας και άμεση επιβολή κυρώσεων στον ΔΕΔΔΗΕ ή/και στη ΔΕΗ, ανάλογα με το τελικό πόρισμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων μας υπερθεμάτισαν περί της κατάφορης παραβίασης εκ μέρους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, όχι μόνο των συμβάσεων, αλλά και του ν.4001/2011 καθώς και του κώδικα ΜΔΝ και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της «ανεισπραξιμότητας» των λογαριασμών από μεριάς ΔΕΗ. Είναι φανερό ότι πρόκειται για επαίσχυντα ψεύδη και ότι ειδικά οι ΑΠΕ στα ΜΔΝ χρησιμοποιούνται ως μαξιλάρι ρευστότητας όλης της αγοράς, συμπεριλαμβανόμενων των ΑΠΕ του ΔΣ.

Συγκεκριμένα, παραθέσαμε στη ΡΑΕ επικαιροποιημένα στοιχεία πληρωμών, σε σχέση με αυτά που είχαμε παραθέσει στην καταγγελία μας: Γνωρίζοντας από τον ΛΑΓΗΕ ότι το ΕΤΜΕΑΡ του Φεβρουάριο 2016 έχει αποδοθεί από τη ΔΕΗ στους λειτουργούς, ενώ το ΜΜΚμδν καταβάλλεται εμπρόθεσμα, ανελαστικά και επί ποινή, όπως και ο ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ (Εκκαθάριση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού) αποδείξαμε ότι, εάν ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ στα ΜΔΝ τηρείτο με ισότιμο τρόπο με τον ειδικό λογαριασμό του διασυνδεδεμένου συστήματος, η υπερημερία μας δεν θα υπερέβαινε τις 15 ημέρες. Ως ισότιμος τρόπος νοείται μονάχα η παράλληλη πληρωμή του ΗΕΠ με το ΜΜΚμδν του εκάστοτε μηνός, και του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ του ΔΣ και των ΜΔΝ του εκάστοτε μηνός.

Αυτό όμως, κατά παράβαση των προαναφερθεισών αποφάσεων της ΡΑΕ και του πρωτοδικείου Αθηνών, δεν συμβαίνει, και έτσι σήμερα η υπερημερία μας υπερβαίνει τις 200 ημέρες ήτοι τα 4/5 του ετήσιου τζίρου μας. Συνεπώς, όπως στο New Deal, έτσι και στο θέμα των πληρωμών, «την νύφη» την πληρώνουν οι νησιώτες οι οποίοι εκτός από λογιστικά, πριμοδοτούν και ταμειακά τα ελλείματα του ειδικού λογαριασμού του ΔΣ.

Ταυτόχρονα επισημάνθηκε ότι, παρόλο που οι παραγωγοί έχουν εισπράξει μόλις το 1/5 (κάποιοι το 1/6) του ετήσιου τζίρου τους, έχουν ήδη καταβάλλει για το 2016:

  • Τα 3/4 του ΦΠΑ, καθώς και τα 3/4 του φόρου εισοδήματος του 2016 (ένεκα της επαχθούς προκαταβολής φόρου)
  • Το 100% του κόστους συντήρησης των πάρκων τους (όσα εξ’ αυτών ακόμα συντηρούνται), καθώς η συντήρηση επί το πλείστον εκτελείται τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες
  • Τα 3/4 των δανειακών τους υποχρεώσεων, ή και σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο, καθώς οι τράπεζες δεσμεύουν ποσά τουλάχιστον για την επόμενη τριμηνιαία δόση. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των δανείων στα ΜΔΝ είναι πλέον κόκκινα.

Είναι παραπάνω από προφανές πως από το ΣΟΚ του 2016 θα χρειαστούν πολλοί μήνες, αν όχι έτη ταμειακής ομαλότητας, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο δημόσιο και τις τράπεζες και να σταματήσει η αδυναμία/παύση πληρωμών λοιπών υποχρεώσεων.

Η συνάντηση κατέληξε επισημαίνοντας ότι υπό το πρόσχημα πάντα του προβλήματος ρευστότητας, έχουμε από τη μια τη ΔΕΗ με έπαρση και αλαζονεία να δίνει στον εαυτό της υπερθεσμικό χαρακτήρα (τοποθετώντας τον πάνω από υπουργεία, την ΡΑΕ και τον λειτουργό της αγοράς), να αγνοεί επιδεικτικά το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο  με το οποίο οφείλει ως προμηθευτής να συμμορφώνεται και να παραμένει πεισματικά προσκολλημένη σε μια νοοτροπία του προηγούμενου αιώνα όπου συγκέντρωνε όλες τις ιδιότητες (μόνος παραγωγός, μόνος προμηθευτής, διαχειριστής δικτύων και λειτουργός της αγοράς) αρνούμενη να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Από την άλλη ο ΔΕΔΔΗΕ, αντί να λαμβάνει στα σοβαρά τον θεσμικό του ρόλο ως λειτουργός της αγοράς των ΜΔΝ ώστε ασκώντας την υπερεξουσία που του δίνει ο κώδικας και ο νόμος να φροντίζει για την ασφάλεια των συναλλαγών και εν γένει για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, αποποιείται το ρόλο αυτό, ενεργεί μέσα από το «κοστούμι» της θυγατρικής της ΔΕΗ και κρύβεται κάτω από τα φουστάνια της μαμάς εταιρείας συμπράττοντας με αυτό τον τρόπο στο έγκλημα που διαπράττεται εναντίον μας.

Είναι απαράδεκτο σε μια σύγχρονη χώρα ένας προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. ένας από τους ελεγχόμενους, να έχει και το ρόλο ελεγκτή (λειτουργός της αγοράς). Βεβαίως, αν ένας από τους εναλλακτικούς παρόχους (ιδιώτες προμηθευτές) τολμήσει να επιδείξει ίδια συμπεριφορά/ασυνέπεια με αυτήν που επιδεικνύει η ΔΕΗ ως προμηθευτής, ο νόμος και ο κώδικας είναι τόσο αυστηρός που με την θεσμική παρέμβαση του λειτουργού της αγοράς θα αφανιστεί από την αγορά.

Η ΡΑΕ μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει το ζήτημα σε βάθος και εμβαθύνει όπως ισχυρίστηκε, ιδιαίτερα στο πρόβλημα. Δεσμεύτηκε, εντός του Νοεμβρίου, να εκδώσει απόφαση στην καταγγελία μας η οποία μπορεί να συνετίσει την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ και να συμβάλει στην εξομάλυνση της ταμειακής ασφυξίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ NEW DEAL

Στις 3/8/2016, κατά την ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Υπουργό κ. Παν. Σκουρλέτη και τον Γ.Γ. Μιχ. Βερροιόπουλο, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το πλαίσιο μιας πλήρως αιτιολογημένης τροπολογίας, με τις γνωστές πλέον θέσεις των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ, η οποία αίρει τις ασύμμετρες επιβαρύνσεις του New Deal (Ν.4254/2014) εις βάρος των νησιωτών παραγωγών. (Δείτε την ομιλία του Θανάση Καμπούρη, εκπροσώπου των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στο 3.17” και 4.29”)

Ο Υπουργός δεν έκανε δεκτή την τροπολογία, υποσχέθηκε όμως ότι «θα τα πούμε πολύ σύντομα» και ότι η τροπολογία μας θα μελετηθεί επιμελώς εντός του φθινοπώρου ώστε να εισαχθεί στο αμέσως επόμενο ενεργειακό νομοσχέδιο. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι η λύση στο θέμα μας πρόκειται να δοθεί στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο μια συνολικής αντιμετώπισης των στρεβλώσεων του New Deal.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έγινε δεκτή και ενσωματώθηκε αυτούσια στον νόμο 4414/2016 η από 20-10-2015 πρότασή μας για πλήρη νομικό (και όχι μόνο λογιστικό) διαχωρισμό του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ στα ΜΔΝ από αυτόν του ΛΑΓΗΕ κατεγράφη από τους Συλλόγους μας, καταρχάς, ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.

Στη βάση αυτή, είχαμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου συνεχή επικοινωνία με το γραφείο του Υπουργού, προσπαθώντας για τον προγραμματισμό της συνάντησης που μας υποσχέθηκε. Από το υπουργικό γραφείο μέσω της κας Μπαρκούτα και του κ. Τζάκη παροτρυνθήκαμε για την εξής σειρά ενεργειών: αρχικά να προηγηθεί διαβούλευση με την Γενική Γραμματεία σε τεχνοκρατικό επίπεδο (μας έφεραν σε επικοινωνία με τον κ. Παπασταμούλο και τον κ. Μάρκου), ακολούθως να υπάρξει εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα και στο τέλος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Υπουργό.

Ακολουθώντας την προτροπή/συμβουλή του υπουργικού γραφείου, πράγματι την Τρίτη 25/10/2016, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική διαβούλευση με τους προαναφερθέντες επιστημονικούς συμβούλους. Εξετάζοντας το μοντέλο που χρησιμοποίησε το Υπουργείο το 2014 για την κατάρτιση του New Deal, προέκυψε ταύτιση απόψεων περί της αστοχίας και ανάγκης διόρθωσης στις δύο θεμελιώδεις παραδοχές του New Deal που ευθύνονται για την αδικία που έχουν υποστεί οι νησιώτες παραγωγοί. Εν προκειμένω, η διόρθωση του συντελεστή μέσης ενεργειακής απόδοσης των ΜΔΝ από 1700 kWh/kW σε 1600 kWh/kW καθώς και της μέσης ισχύος των έργων των ΜΔΝ από 100 kW σε 80 kW. Ασαφές έμεινε μόνο το θέμα του λειτουργικού κόστους (μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελεί το ενοίκιο γης) για το οποίο ευελπιστούμε πως πείσαμε τελικά ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ των περιπτώσεων Φ/Β σταθμών 100 kW και 80 kW.

Τέλος, συζητήθηκε ο επαχθής, ειδικά για νησιωτικά έργα, τρόπος αντιμετώπισης των έργων ΜΕ (Με Επιχορήγηση) από το ν.4254/2014 τα οποία έλαβαν, δίκην τιμωρίας, υπερβολικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα έργα ΧΕ (Χωρίς Επιχορήγηση). Οι τιμές αυτές οδηγούν σε απώλεια εσόδων πενταπλάσια του οφέλους που τους χάρισε η υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο και έκανε όσους δεν την έχουν εισπράξει διστακτικούς στο να την εισπράξουν, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στον ΕΛΑΠΕ.

Ταυτόχρονα, στο διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2016, η επιτροπή εκπροσώπησης των Συλλόγων πραγματοποίησε συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα:

  • Από την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ συναντήσαμε την κα Μπακογιάννη, τον κ. Σκρέκα, τον κ. Αυγενάκη και εν συνεχεία εκ νέου με τον κ. Σκρέκα, τον κ. Νέζη και τον κ. Γεωργιάδη. Πιέζουμε για έγγραφη αποδοχή των θέσεών μας από τον αρμόδιο τομέα πολιτικής και δέσμευσή τους για στήριξη της τροπολογίας, εφόσον την φέρει στη Βουλή ο Υπουργός.
  • Από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μανιάτης και ο κ. Μαθιουδάκης, οι οποίοι μάλιστα φέρουν τεράστια ευθύνη καθώς ήταν αντίστοιχα αρμόδιοι Υπουργός και Γενικός Γραμματέας όταν ψηφίστηκε το εγκληματικό για να νησιά New Deal. Δυστυχώς, δεν έδωσαν την έγγραφη στήριξή τους, παρά μόνο την προφορική.
  • Από το ΠΟΤΑΜΙ αρχικά με τον κ. Δανέλλη και εν συνεχεία με τον κ. Αμυρά, ο οποίος πήρε το θέμα επ’ ώμου, αλλά εντέλει αρνήθηκε να υπογράψει την τροπολογία ή να δώσει σαφή επιστολή στήριξης.
  • Από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, οι κ. Σαρίδης και Γεωργιάδης, οι οποίοι προς τιμήν τους υπέγραψαν το σώμα της τροπολογίας.
  • Από τους ΑΝΕΛ, ο κ. Δημ. Καμμένος, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα «πιέσει» τον Υπουργό εφόσον όμως έχουμε εξασφαλίσει πρώτα τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, ώστε η τροπολογία να περάσει παμψηφεί.

Η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συλλόγων:

Καμπούρης Θανάσης | Γιατράκος Γιώργος | Φαϊτατζόγλου Κώστας

Οι Σύλλογοι:

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης

ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων

ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου

ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσου

ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου

ΣΠΗΕΦ Α. Αιγαίου