Σκληρή επιστολή στις διοικήσεις του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ απέστειλαν οι Σύλλογοι, διαμαρτυρόμενοι για την συνέχιση των ίδιων καταχρηστικών πρακτικών:

Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων επιστολών και τηλεφωνικών επικοινωνιών μας με θέμα την εξοντωτική καθυστέρηση στις πληρωμές ΑΠΕ των ΜΔΝ, θα επιθυμούσαμε για μια ακόμη φορά να σας υπενθυμίσουμε την αφόρητη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει εξαιτίας της ασυνέπειας που επιδεικνύουν ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ στο θέμα αυτό. Μας δημιουργεί πραγματικά θλίψη και απογοήτευση η έλλειψη κατανόησης στο πρόβλημα μας καθώς και η μη αποδοχή των ρεαλιστικών και συμβιβαστικών προτάσεων που έχουμε καταθέσει, παρόλο που οι προτάσεις αυτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχει γενικά διαμορφωθεί και παραβλέπουν ακόμη και θεμελιώδη δικαιώματα μας που απορρέουν από τις συμβάσεις, το νόμο και τον ΚΜΔΝ.

Ειδικότερα, περισσότερο από όλα μας θλίβει το γεγονός ότι, μετά την ασύμμετρη και άδικη επιβάρυνση που μας επιφύλασσε η επιβολή του New Deal (χαμηλότερες τιμές και πολύ χαμηλότερες οικονομικές αποδόσεις (IRR) από αυτήν που καθόρισε ο νομοθέτης -13,5%- για όλα τα έργα), για μια ακόμη φορά οι νησιώτες παραγωγοί ΑΠΕ «πληρώνουν τη νύφη», καθώς υφίστανται, και στο θέμα των πληρωμών, άνιση και άδικη μεταχείριση.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, η αξία της ηλ. ενέργειας από ΑΠΕ των ΜΔΝ έως και τον Σεπτέμβριο είναι 135.720.000€ ενώ για την ίδια περίοδο το άθροισμα ΜΜΚμδν και ΕΤΜΕΑΡ, που αποτελούν τις κύριες συνιστώσες εσόδων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ των ΜΔΝ, είναι 168.120.000€. Συνεπώς, ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ των ΜΔΝ, για το ενιάμηνο του 2016, παρουσιάζει πλεόνασμα ίσο με 32.400.000€. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται ούτε μία ημέρα καθυστέρησης, όχι μόνο βάσει των συμβάσεων μας, του νόμου και του ΚΜΔΝ, αλλά και βάσει των λογιστικών στοιχείων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ των ΜΔΝ.

Είναι δε εντυπωσιακό το γεγονός ότι, ακόμη και αν διέθεταν, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, μόνο το ΜΜΚμδν για την πληρωμή ΑΠΕ των ΜΔΝ και καθόλου ΕΤΜΕΑΡ, θα έπρεπε να έχει πληρωθεί έως σήμερα στους παραγωγούς ΑΠΕ των ΜΔΝ τουλάχιστο η παραγωγή του Ιουνίου. Όμως, αντί γι’ αυτό, πληρώθηκε λιγότερο από το 40% της παραγωγής του Απριλίου.

%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b7%ce%b5

Ενώ λοιπόν για όλους τους συμβατικούς παραγωγούς, τόσο του ΔΣ όσο και των ΜΔΝ, έχει ήδη πληρωθεί το σύνολο του ΗΕΠ/ΜΜΚ, για δε τους παραγωγούς ΑΠΕ του ΔΣ πληρώθηκε εκτός από το σύνολο του ΗΕΠ/ΜΜΚ και το ΕΤΜΕΑΡ ορισμένων μηνών του 2016, εξαιρετικά και αδίκως για τις ΑΠΕ των ΜΔΝ δεν έχει καταβληθεί ούτε καν το μισό ΜΜΚμδν (οι πληρωμές ΑΠΕ που έλαβαν χώρα το 2016 ανέρχονται σε €39.064.150 ενώ το ΜΜΚμδν, έως και τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται σε €85.360.000). Αν η ενέργεια που παράγεται σήμερα από ΑΠΕ στα ΜΔΝ παραγόταν από συμβατικές θερμικές μονάδες, είναι βέβαιο ότι το ίδιο και ίσως υψηλότερο ΜΜΚ (καύσιμα, μισθοδοσία, κ.λπ.) θα πληρωνόταν δίχως καθυστερήσεις στους συμβατικούς παραγωγούς, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με το σύνολο της ενέργειας που παράγεται από τέτοιες μονάδες.

Εκ των ανωτέρω αβίαστα συνάγεται ότι, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ, κατά παράβαση των αποφάσεων της ΡΑΕ 333/2014 και 378/2014 οι οποίες χαρακτήρισαν σύννομη και συνταγματική την κατά προτεραιότητα  πληρωμή των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, έπραξαν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που και οι ίδιες (όχι μόνο η ΡΑΕ) υποστήριξαν ως ορθό και δίκαιο. Εν προκειμένω, ταυτιζόμενες με τους καταγγέλλοντες, υιοθέτησαν, εν τοις πράγμασι, τις αβάσιμες -κατά ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ- αιτιάσεις τους και μετά-κύλισαν, εν τέλει, την αρρυθμία των πληρωμών του ΔΣ στα ΜΔΝ, αυξάνοντας την καθυστέρηση στις πληρωμές των ΜΔΝ από δίμηνη και τρίμηνη σε επτάμηνη.

Είναι απαράδεκτο σε μια σύγχρονη χώρα ένας προμηθευτής ηλ. ενέργειας, δηλαδή ένας από τους ελεγχόμενους, να έχει και το ρόλο ελεγκτή (λειτουργός της αγοράς) μέσω θυγατρικής του. Βεβαίως, αν ένας από τους εναλλακτικούς παρόχους (ιδιώτες προμηθευτές) τολμήσει να επιδείξει ίδια συμπεριφορά/ασυνέπεια με αυτήν που επιδεικνύει η ΔΕΗ ως προμηθευτής, ο νόμος και ο κώδικας είναι τόσο αυστηρός που με την θεσμική παρέμβαση του λειτουργού της αγοράς θα αφανιστεί από τον χάρτη της αγορά ηλ. ενέργειας. Στην περίπτωση όμως της ΔΕΗ, ως εκπροσώπου φορτίου, λόγω της μητρικής σχέσης, γίνονται, εκνόμως, στρογγυλοποιήσεις και παραβλέψεις, κοινώς τα «στραβά μάτια». Τοποθετείται η ΔΕΗ υπεράνω νομικού και κανονιστικού πλαισίου απολαμβάνοντας μια ιδιότυπη ασυλία ή ανοχή. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι οι δικές μας επιχειρήσεις όχι μόνο δεν τυγχάνουν παρόμοιας ευνοϊκής μεταχείρισης σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, απεναντίας εισπράττουν ακραία σκληρότητα και αναλγησία από τους πιστωτές τους που δεν είναι άλλοι από τις, κατ’ ουσία, κρατικές τράπεζες και από το ίδιο το δημόσιο (δυο μέτρα και δυο σταθμά).

Υπό το φως των ανωτέρω, ευλόγως και δικαίως και δίχως φυσικά να απεμπολούμε δικαιώματα για τα οποία επιφυλασσόμεθα, απαιτούμε να αποδοθεί ανυπερθέτως στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ των ΜΔΝ και ακολούθως στους παραγωγούς ΑΠΕ, το τμήμα του ΜΜΚ που δεν έχει ακόμη αποδοθεί και το οποίο, είτε η ΔΕΗ είτε ο ΔΕΔΔΗΕ, παρανόμως διοχετεύουν σε αλλότριους προορισμούς. Ομοίως απαιτούμε να αποδοθεί στον ίδιο λογαριασμό και το αντίστοιχο ΕΜΕΑΡ που έχει ήδη καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΣ.

Τότε και μόνον τότε, παρόλο που θα συνεχίζεται η παραβίαση των συμβάσεων μας, του νόμου και του ΚΜΔΝ, θα μπορούμε να μιλάμε για ίση μεταχείριση ΔΣ και ΜΔΝ (ουσιαστικά εξίσωση του βαθμού ασυνέπειας του ΔΕΔΔΗΕ με αυτόν του ΛΑΓΗΕ) και για ισοκατανομή του προβλήματος ρευστότητας μεταξύ των ΑΠΕ του ΔΣ και των ΜΔΝ. Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, προδήλως, επουδενί δικαιολογούμε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΔΣ ή υπαινισσόμαστε την επιδείνωση τους.