Συνάδελφοι,

  • μετά τις άκαρπες προσπάθειες των συλλόγων μας για φιλική διευθέτηση του προβλήματος της καθυστέρησης στις πληρωμές μας, εξαιτίας του οποίου τόσο οι εταιρείες μας όσο και οι οικογένειες μας έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση,
  • μετά την νέα διακριτική κακομεταχείριση των νησιωτών παραγωγών και στο θέμα αυτό, που είχε ως αποτέλεσμα την νέα επιδείνωση των πληρωμών μας (όλοι οι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί πληρώνονται ανελλιπώς και εμπροθέσμως. Εσχάτως, μετά την είσπραξη από τη ΔΕΗ των 360 εκ. ευρώ για ΥΚΩ παρελθόντων ετών, ακόμη και οι παραγωγοί ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος, με τον μέχρι πρότινος ελλειμματικό ειδικό λογαριασμό, είχαν στις πληρωμές τους θεαματική βελτίωση),
  • και μετά την άρνηση του Προέδρου της ΔΕΗ να δεχτεί συνάντηση με αντιπροσωπεία των συλλόγων μας για το θέμα αυτό,
όντας σε πραγματικό αδιέξοδο, αποστείλαμε με ηλ. αλληλογραφία εξώδικη καταγγελία – πρόσκληση – δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων, η οποία θα επιδοθεί την Δευτέρα 2/4/18 και με δικαστικό επιμελητή.
Διαβάστε το εδώ: