Επιστολή τους στον νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ απέστειλαν οι Σύλλογοι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είναι ευρύτερα γνωστή η δυσμενής οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα μέλη των Συλλόγων μας από τις ασύμμετρες επιβαρύνσεις που υφίστανται σαν απόρροια των άδικων νομοθετημάτων της προηγούμενης κυβέρνησης (ν.4254/2014 άλλως “New Deal”) και από την αμφίσημη στάση της στα καυτά θέματά μας. Επιδεινώνεται δε περαιτέρω, εξαιτίας της δραματικής καθυστέρησης των πληρωμών που τείνει να απαξιώσει πλήρως τις επενδύσεις μας και να οδηγήσει στην άβυσσο πολλούς μικρούς επιχειρηματίες.

Με την ίδια ατζέντα, τις ίδιες θέσεις και τα ίδια επιχειρήματα συναντηθήκαμε πριν έξι μήνες περίπου με τον προηγούμενο πρόεδρο της ΔΕΗ προτείνοντας τόσο στον ίδιο όσο και στον τότε πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ ένα εφικτό πλάνο πληρωμών. Εν τούτοις, παρά το ασήμαντο -σε σχέση με το cash flow της ΔΕΗ και του ΕΛΑΠΕ- κόστος πληρωμής των ΑΠΕ στα ΜΔΝ, παρά το σημαντικό όφελος που αυτές επιφέρουν στις ταμειακές ροές της -λόγω της αποφευγόμενης κατανάλωσης πετρελαίου που θα προπληρωνόταν τουλάχιστον κατά τέσσερεις μήνες νωρίτερα- και παρά τις καλές προθέσεις που εκ μέρους της ΔΕΗ εκφράστηκαν, το πλάνο αυτό τελικά δεν εφαρμόστηκε. Το τραγικότερο δε ήταν, ο ρυθμός πληρωμών αντί να βελτιωθεί, επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα για πρώτη φορά στα χρονικά, οι πληρωμές του ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) να προηγούνται αυτών του ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά την άποψή μας δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, γνωστοί σύλλογοι καθώς και μεμονωμένοι παραγωγοί του ΔΣ είχαν προβεί, μερικούς μήνες πρωτύτερα, σε καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ κατά της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν παραβίαση του νόμου 4001/2011 και του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου καθώς και για δήθεν παράνομη διακριτική μεταχείριση υπέρ των παραγωγών στα ΜΔΝ.

Βεβαίως οι καταγγελίες αυτές αντικρούστηκαν από τις τοποθετήσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ και εν τέλει κρίθηκαν άκρως αβάσιμες με τις αποφάσεις 333/2014 και 378/2014 της ΡΑΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις αποτελούν κόλαφο στην ζηλοφθονία των καταγγελλόντων και αποδεικνύουν τα κατά συρροήν ψεύδη που χρόνια τώρα εκστομίζουν εσκεμμένως οι εκπρόσωποί τους προς δημιουργία εντυπώσεων.

Αν συνδυάσει κανείς την προαναφερθείσα επιδείνωση των πληρωμών του ΔΕΔΔΗΕ στα ΜΔΝ με την απόφαση που έκρινε τις εν λόγω καταγγελίες, συμπεραίνει αβίαστα ότι οι καταγγελίες αυτές, παρότι απερρίφθησαν από την αρμόδια Αρχή ως νόμω αβάσιμες, έγιναν -πιθανότατα μετά από πολιτικές παρεμβάσεις- εν τοις πράγμασι δεκτές, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν παράλογες συντεχνιακές απαιτήσεις στη βάση της ζηλόφθονης συλλογιστικής: «να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα». 

Ακόμη και μετά το ηχηρό ράπισμα που δέχτηκαν από τη ΡΑΕ, οι εν λόγω σύλλογοι δεν έπαψαν τον υποχθόνιο «αγώνα» τους σε βάρος των παραγωγών των ΜΔΝ. Με την υποστήριξη που τους παρέχει η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, οι εν λόγω φορείς επιδιώκουν επίμονα με αλλεπάλληλες επιστολές/αιτήματα προς τη ΡΑΕ αλλαγή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αποκτήσουν ερείσματα οι αίολες σήμερα αιτιάσεις και διεκδικήσεις τους.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή τα στοιχεία και τα γεγονότα που αποκαλύπτονται στις αποφάσεις 333/2014 και 378/2014 της ΡΑΕ, σας παρακαλούμε να αντιταχθείτε στην προαναφερθείσα προσπάθεια αλλαγής του νομικού και κανονιστικού πλαισίου η οποία όπως αποδεικνύεται στοχεύει όχι απλά στη βελτίωση των πληρωμών των παραγωγών του ΔΣ αλλά στην επιδείνωση των πληρωμών των ΜΔΝ.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ, βάσει του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, η ηλεκτρική αγορά του ΔΣ γενικά ουδεμία συνάφεια έχει με την ανεξάρτητη ηλεκτρική αγορά των ΜΔΝ και ως εκ τούτου η ρευστότητα του ΛΑΓΗΕ δεν επηρεάζεται από την βελτίωση ή την επιδείνωση των πληρωμών των παραγωγών των ΜΔΝ από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ακόμη και αν, ως υπόθεση εργασίας, θεωρήσουμε ότι η ρευστότητα του ΛΑΓΗΕ και οι πληρωμές από τον ΔΕΔΔΗΕ αλληλοεπηρεάζονται, ο συσχετισμός θα ήταν άνευ ουσιαστικού περιεχομένου καθώς οι 30 ημέρες βελτίωσης/επιδείνωσης της πληρωμής των παραγωγών των ΜΔΝ θα αντιστοιχούσαν σε μόλις 3 ημέρες επιδείνωση/βελτίωση της ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ.

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης διευκρινίζουμε ότι: ανέκαθεν είμαστε υπέρ της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, που συνεπακόλουθα θα οδηγούσαν σε βελτίωση των πληρωμών, τόσο από το ΛΑΓΗΕ όσο και από τον ΔΕΔΔΗΕ. Βεβαίως όμως σε περίπτωση αδυναμίας του ΛΑΓΗΕ να είναι συνεπής προς τους παραγωγούς του ΔΣ, δεν αποτελεί πράξη ίσης μεταχείρισης και δικαιοσύνης, όπως άλλωστε επισημαίνει και η ΡΑΕ στις αποφάσεις της 333/2014 και 378/2014,  ο εξαναγκασμός σε παρόμοια ασυνέπεια και του ΔΕΔΔΗΕ εις βάρος των παραγωγών των ΜΔΝ οι οποίοι για τους λόγους που ευκρινώς αναπτύσσουμε στο συνημμένο αρχείο της συνοπτικής παρουσίασης των θέσεων μας, αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα του New Deal.

Τέλος, η βελτίωση του ρυθμού πληρωμών των ΑΠΕ στα ΜΔΝ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και με βραχυπρόθεσμο στόχο την τήρηση των συμβατικών χρόνων, είναι νομικά και ηθικά επιβεβλημένη.

Αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των χρηματοροών της ΔΕΗ και είναι ταμειακά επωφελής σε σχέση με τον τρόπο πληρωμής του πετρελαίου ως καυσίμου της ηλεκτροπαραγωγής που υποκαθίσταται από τις ΑΠΕ.

Επιπλέον δε, θα αποτρέψει δαπανηρές, χρονοβόρες και ψυχοφθόρες δικαστικές διενέξεις οι οποίες, ως λύση ανάγκης, αποτελούν την τελευταία μας γραμμή άμυνας απέναντι στην καταστροφική για τα μέλη μας λαίλαπα που βρίσκεται προ των πυλών.

Πίνακας: Προτεινόμενο πρόγραμμα βελτίωσης / αποκατάστασης ρυθμού πληρωμών των ΑΠΕ στα ΜΔΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου)

Ιανουαρίου

15-5-2015

10-3-2015

Φεβρουαρίου

25-5-2015

10-4-2015

Μαρτίου

10-6-2015

10-5-2015

Απριλίου

25-6-2015

10-6-2015

Μαΐου

Πιστή εφαρμογή της σύμβασης (εντός 20 ημερών από την τιμολόγηση)

Συνημμένα:

36-1-Αναλυτική-Παρουσίαση-των-θέσων-των-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ

36-Συνοπτική-Παρουσίαση-των-θέσεων-των-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ

 

36-2-Υπερδυναμικότητα-ΦΒ-στο-Διασυνδεδεμένο-Σύστημα

36-3-Λελογισμένη-ανάπτυξη-ΦΒ-στα-ΜΔΝ

36-4-Επίσημα-στοιχεία-ηλιοφάνειας-και-οπτικοποίηση-του-προβλήματος

42-3-Απόφαση-ΡΑΕ-Αρ.2014-333

42-4-Απόφαση-ΡΑΕ-Αρ.2014-378