ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Σύνοψη νομικών ενεργειών συλλόγων

1. Καταγγελία κατά ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ ενώπιον της ΡΑΕ

Οι ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Ρεθύμνου και Χανίων καταγγέλουν την άδικη, ανήθικη και αντισυμβατική αντιμετώπιση της διοίκησης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ στο θέμα των πληρωμών τους, ενώπιον της ΡΑΕ.

 

Επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία

Τα κάτωθι δικηγορικά γραφεία έχουν επιλεγεί από τους Συλλόγους προκειμένου να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σε ειδικές τιμές για ενήμερα μέλη.


1. Δικηγορικό Γραφείο Κολλύρης – Συρροθανάση & Συνεργάτες


2. Δικηγορικό Γραφείο Μεταξάς & Συνεργάτες


3. Δικηγορικό Γραφείο ΜStR (Μιχελής & Συνεργάτες)


4. Δικηγορικό Γραφείο PST Legal (Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες)