Προ των ευθυνών του φέρνουν τον ΛΑΓΗΕ οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ, ο οποίος συνεχίζει να υπολογίζει με εσφαλμένο τρόπο το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, μοιράζοντας φρούδες ελπίδες στους παραγωγούς.

Δεν είναι τυχαίο πως το έλλειμμα που δήθεν θα αποσβενόταν τον Μάρτιο του 2015, μετά την δήλωση ΧΕ-ΜΕ ολίσθησε για τον Αύγουστο, ενώ στο τελευταίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ ξαναολίσθησε -πάλι εικονικά- για Δεκέμβριο.

Αξιότιμε κύριε Γκαρή,

Εκ μέρους των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ (Σύλλογοι Παραγωγής Ηλεκτρονική Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) θα θέλαμε κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι, μία από τις πολυτιμότερες παροχές τα τελευταία χρόνια, αν όχι η μοναδική, του Ελληνικού κράτους προς τον πολίτη, είναι η ελεύθερη πρόσβαση του σε κάθε τύπο πληροφορίας που σχετίζεται με την εν ευρεία έννοια Δημόσια Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετά από αίτημα των συλλόγων μας και προς διευκόλυνση του επιστημονικού τους έργου, ανάρτησε στην ηλεκτρονική της σελίδα τον σχετικό πίνακα με όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των φ/β σταθμών στις κατηγορίες που εισήγαγε ο ν.4254/2014.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω θα σας παρακαλούσαμε θερμά για την δημοσιοποίηση από μεριάς σας των αντίστοιχων πληροφοριών που αφορούν στους σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Επιπροσθέτως, από την προσεκτική παρακολούθηση των ενημερωτικών δελτίων που εκδίδετε σε μηνιαία βάση και αφορούν την πορεία του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

  • Πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΜΕ και ΧΕ, δημοσιοποιούσατε (σελ. 16 του σχετικού δελτίου) τις παραδοχές με τις οποίες γινόταν η κατανομή των σταθμών μεταξύ των δύο κατηγοριών.
  • Οι κατανομές ήταν προφανές πως ήταν άκρως «αισιόδοξες» καθώς βασίζονταν στην παραδοχή ότι το 50% των έργων έως 100kW που συνδέθηκαν το 2012 και 2013 υλοποιήθηκαν με ενίσχυση, πράγμα που είναι παντελώς εσφαλμένο και έχει τύχει αναφοράς κατ’ επανάληψη στις δημοσιεύσεις μας και τα αιτήματά μας προς την πολιτεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, το έλλειμμα θα αποσβενόταν τον Μάρτιο του 2015.
  • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων, εξαφανίστηκε κάθε αναφορά στην κατανομή των έργων παρόλο που πλέον θα μπορούσαν να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, αφήνοντας μια εικόνα συγκάλυψης του λάθους που έγινε στις παραδοχές. Ως λογικό αποτέλεσμα, το έλλειμμα διογκώθηκε εκ νέου και η απόσβεσή του προβλέπεται πλέον τον Αύγουστο του 2015.
  • Συνεπακόλουθα, απουσιάζει κάθε αναφορά στους σταθμούς που βρίσκονται «Προσωρινά ΧΕ», ενώ δεν γίνεται σαφές πότε λογίζεται η οριστική είσπραξη της ενίσχυσης για τους εν λόγω σταθμούς, προκειμένου να μεταπέσουν στην κατηγορία ΜΕ.
  • Ως εκ τούτου συνάγεται πως εάν στους υπολογισμούς όλοι οι σταθμοί «Προσωρινά ΧΕ» λογίζονται ως ότι αποζημιώνονται με τις τιμές ΜΕ στην προβολή των χρεοπιστώσεων του ειδικού λογαριασμού, τότε ο ρυθμός απόσβεσης του ελλείμματος θα βαίνει βραδύτερα και συγκεκριμένα, εξαρτώμενος από τον ρυθμό εκταμίευσης των ενισχύσεων από το ΥΠΑΝ, οι οποίες σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας έχουν «παγώσει».

Συνεπώς, σας παρακαλούμε, προκειμένου να διευκολύνετε το επιστημονικό έργο των Συλλόγων μας, όπως απαντήσετε στις κάτωθι ερωτήσεις:

  1. Ποια είναι η ημερομηνία που λογίζεται στις προβολές σας ως το ορόσημο μετάπτωσης των σταθμών από την κατηγορία «Προσωρινά ΧΕ» (η οποία αποζημιώνεται με τις αυξημένες τιμές) στην κατηγορία ΜΕ, προκειμένου να υπολογιστεί το «Διάγραμμα Μηνιαίου Σωρευτικού Ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ»
  2. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το ποσοστό των επενδυτών που δικαιούνται ενίσχυση αλλά δεν θα την εισπράξουν εντέλει, καθώς λόγω της υπερβολικής περικοπής της ταρίφας στην κατηγορία ΜΕ (ελλείψει ορθολογικού οικονομοτεχνικού σχεδιασμού από το ΥΠΕΚΑ), παρέχονται ισχυρά αντικίνητρα για την απένταξή τους από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου;
  3. Προτίθεστε, εφόσον σας γνωστοποιήσουμε τα πραγματικά στοιχεία του ρυθμού εκταμίευσης των ενισχύσεων από το ΥΠΑΝ, να διορθώσετε τις παραδοχές σας, προκειμένου να υπάρχει μια πραγματική και αξιόπιστη ένδειξη για το χρόνο απόσβεσης του ελλείμματος, ο οποίος έχει τεθεί από το ΥΠΕΚΑ ως ορόσημο για την ικανοποίηση των δίκαιων συλλογικών αιτημάτων μας;

Σχετική Επιστολή:

26 – Επιστολή προς ΛΑΓΗΕ για κατανομή ΧΕ-ΜΕ