ΣΠΗΕΦ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Φωτοβολταϊκά Δωδεκανήσου (ΣΠΗΕΦΔ) δημιουργήθηκε με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματιών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας απο φωτοβολταϊκά που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις νήσους που αποτελούν το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού Δωδεκανήσου.

Μέλη του είναι αποκλειστικά επαγγελματίες παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) με εγκαταστάσεις παραγωγής είτε επί εδάφους είτε σε στέγες επαγγελματικών κτιρίων, που όμως σε κάθε περιπτωση η δυναμικότητα της εγκατάστασης τους είναι μεγαλύτερη των 10kW.

Τα μέλη του συλλόγου, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν μέρος του ευρύτερου δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο του ΣΠΗΕΦΔ αποτελείται από τους:
  • Αλέξανδρος Χασάπης, Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Καμπούρης, Αντιπρόεδρος
  • Πέτρος Γιώτης, Γενικός Γραμματέας
  • Ζαχαρίας Ατσαλάκης, Ταμίας
  • Δημήτριος Ολυσσαίου, Μέλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αλέξανδρος Χασάπης: 6985574307

Ζαχαρίας Ατσαλάκης: 6938003053

E-mail συλλόγου: spiefd@gmail.com

Βασικά Αρχεία


Καταστατικό και Πρώτο ΔΣ