Χθες, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 12.00 το επιτελείο των συλλόγων ΣΠΕΗΦ ΜΔΝ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό.

Μετά από την εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση, οι σύλλογοι απέστειλαν την ακόλουθη επιστολή στον κ. Ζερβό:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για τον χρόνο που διαθέσατε κατά την ενημερωτική συνάντηση επί των σημαντικών προβλημάτων των παραγωγών ΜΔΝ και για την κατανόηση που επιδείξατε σχετικά.

Σας συναντήσαμε εκπροσωπώντας πάνω από 1.200 παραγωγούς, δια των συνδέσμων μας ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ, με σκοπό την δημιουργία ενός αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας, στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πολύχρονης συνεργασίας μας στην ενεργειακή επάρκεια των νησιών μας.

Σας περιγράψαμε την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει από την αμφίσημη στάση της πολιτείας στα θέματά μας και τις ανισορροπίες που υφίστανται στην αντιμετώπισή των ιδιωτών παραγωγών σαν απόρροια των προσφάτων νομοθετημάτων.

Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις αιτίες που προκάλεσαν τη νοσηρότητα της αγοράς στο ΔΣ και τις δυσμενείς αντανακλάσεις τους στην βιωσιμότητα των έργων στα ΜΔΝ αποκαλύψαμε:

  1. Την μεγάλη αντίφαση μεταξύ: α) της ασύδοτης και άναρχης ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στο ΔΣ ευθύς μετά την απερίσκεπτη κατάργηση του, με αυστηρότητα καθορισμένου τοποχρονικού, προγράμματος Φ/Β, που οδήγησαν στην υπερθέρμανση της αγοράς και στο έλλειμμα του λογαριασμού, και β) της υπεύθυνης και συνετούς στάσης στα ΜΔΝ, τα οποία, με περιορισμό του αριθμού και του μεγέθους των επενδύσεων, παρέμειναν ευλαβικά προσηλωμένα στο αρχικό πρόγραμμα, γεγονός που τα κράτησε εντός Εθνικών στόχων και οδήγησε στην επίτευξη σημαντικού πλεονάσματος προς κάλυψη των ελλειμμάτων της προαναφερθείσας ασύδοτης και άναρχης πολιτικής στο ΔΣ.
  2. Τα τραγικά λάθη, εκ μέρους των αρχιτεκτόνων του new deal στις παραδοχές και στη μεθοδολογία υπολογισμού των βαθμών απόδοσης IRR τα οποία αντί να οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη από το νόμο ομογενοποίηση τους δημιούργησε σημαντικές επί τα ελάττω αποκλίσεις στις τιμές IRR των επενδύσεων στα ΜΔΝ καίτοι ουδεμία αιτιώδη συνάφεια με τη δημιουργία του ελλείμματος έχουν αυτές.
  3. Τον παγκοσμίως ασύλληπτο παραλογισμό να ποινικοποιείται η λήψη της επιχορήγησης που προσφέρει ένα ευνομούμενο κράτος προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές, τους οποίους εν τέλει τιμωρεί με μείωση της ταρίφας σε επίπεδα τέτοια που τους αναγκάζει δια πλαγίας οδού να επιστρέψουν στο πενταπλάσιο το ποσό με το οποίο ενισχύθηκαν.

Το δυσχερές οικονομικό μας πλαίσιο επιβαρύνει περαιτέρω η προβληματική μας ρευστότητα λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών της παραγωγής μας από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Συγκρατούμε την πρόθεσή σας να συμβάλετε στην βελτίωση του ρυθμού των πληρωμών μας, με τρόπο που σας παραθέσαμε ως αναγκαίο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς μας:

  • σε πρώτη φάση κατ’ ελάχιστο στην προ πιστωτικού τιμολογίου κατάσταση, δηλαδή πληρωμή της παραγωγής του Οκτωβρίου 2014 προ του τέλους Δεκεμβρίου 2014, όπως έγινε με τους αντίστοιχους μήνες του 2013, και
  • μεσοπρόθεσμα σε πληρωμές στο εικοσαήμερο από την έκδοση των τιμολογίων μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις μας.

Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ, όπως προκύπτει από την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, των χρεών του Δημόσιου τομέα και της γενικότερης κρίσης. Εξάλλου, σύμφωνα με το Άρθρο 143 του Ν. 4001/2011 όπως ισχύει, «η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 129» που συνεπάγεται εμφανώς ότι οι πληρωμές των ΑΠΕ στα ΜΔΝ προηγούνται της ανάκτησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Λογαριασμό ΆΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΛΑΓΗΕ και συνεπώς επαφίονται στην εν λόγω ρευστότητα της επιχείρησης.

Όμως, το κόστος της λειτουργίας των ΑΠΕ στα ΜΔΝ είναι μικρότερο του κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής που αντικαθιστά και κάθε άλλο παρά συνεισφέρει ουσιαστικά στο πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ. Αντιθέτως πριμοδοτεί σημαντικά τις ταμειακές ροές της, όπως σας εκθέσαμε, καθώς η ΔΕΗ αντί να προπληρώνει, κατά τουλάχιστον 4 μήνες, υγρά καύσιμα αξίας 182,42 εκ. ετησίως (συνιστώσα ΜΜΚμδν 2013), απορροφά ηλεκτρική ενέργεια αξίας 152,08εκ. (πληρωμές ΑΠΕ ΜΔΝ μετά New Deal) την οποία αποζημιώνει 2 μήνες μετά την έγχυσή της. Στην συνέχεια, καταβάλλει το πλεόνασμα της συνιστώσας ΜΜΚμδν στον Ειδικό Λογαριασμό, χωρίς πρακτικά να κάνει χρήση της συνιστώσας ΕΤΜΕΑΡ και των λοιπών πόρων του εν λόγω λογαριασμού.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Συγκρατούμε την πρότασή σας για αποδέσμευση του πλαισίου συναλλαγής μεταξύ των παραγωγών ΜΔΝ και της ΔΕΗ από τον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ. Ένας ξεχωριστός λογαριασμός για το ΜΔΣ πράγματι θα έλυνε πολλά προβλήματα. Με την δική σας αρωγή και κατεύθυνση λόγω της εμπειρίας σας στο χώρο, θα μπορούσε να δρομολογηθεί στο εγγύς μέλλον η από κοινού κατάθεση της πρότασης στα αρμόδια Υπουργεία.

Το σύνολο των εγγράφων και των τεχνοοικονομικών μελετών που σας παραδώσαμε θα τα βρείτε στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας: http://www.spiefmdn.gr/?p=487

Εν αναμονή των ενεργειών σας,

Με εκτίμηση

Οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ