Οι ΣΠΗΕΦ των ΜΔΝ αποστέλλουν τεχνική έκθεση – πρόταση προς την πολιτική ηγεσία για τον εξορθολογισμό του πίνακα τιμών του New Deal ως προς τα ΜΔΝ.

Η παρούσα τεχνική έκθεση – πρόταση συντάχθηκε από τη διοίκηση των συλλόγων των ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ  (ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης, ΣΠΗΕΦ Ν. Χανιών και ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου) που εκπροσωπούν 1.043 επαγγελματικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β στην Κρήτη, με έργα συνολικής ισχύος 78MW. Ή έκθεση προσυπογράφεται ακόμη και από τους υπό σύσταση ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου και ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσων.

Τα μέλη των συλλόγων μας με την ψήφιση του Ν.4254/2014 είδαν να απαξιώνονται ολοσχερώς οι επενδύσεις τους και οι επιχειρήσεις τους να οδηγούνται στη χρεωκοπία με τον πλέον χυδαίο τρόπο. Οι μειώσεις των τιμών στα ΜΔΝ είναι δυσμενέστερες από όλες τις άλλες κατηγορίες παραγωγών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνονται από 40 – 53%. Με τις νέες τιμές, πολλοί είναι οι τιμωρημένοι και πικραμένοι νησιώτες παραγωγοί πλέον θα καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους ακόμα και τα τοκοχρεολύσια των δανείων τους, ενώ είναι θέμα χρόνου οι σταθμοί να μείνουν χωρίς συντήρηση και να σταματήσουν να λειτουργούν.

Δυστυχώς η κατάσταση που διαμορφώθηκε στον κλάδο των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών των ΜΔΝ μετά την υπερψήφιση του Ν.4254/2014 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό:

Α) στην πλημμελή και μεροληπτική εκπροσώπηση του ευρύτερου κλάδου από έναν σύνδεσμο φωτοβολταϊκών που με βεβαιότητα, όχι μόνο δεν προασπίζει τα συμφέροντά μας, αλλά αντιθέτως δημιουργεί τεχνιέντως τις συνθήκες και προϋποθέσεις για τον αφανισμό των επενδύσεων των ΦΒ στα ΜΔΝ, τον ΣΠΕΦ,

Β) στην ανεπάρκεια της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, που με την άκριτη αποδοχή των θέσεων του ΣΠΕΦ και την αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης των λανθασμένων ή άκυρων παραμέτρων της πρότασης αυτού, φέρνει στο χείλος της καταστροφής τα ΦΒ του ΜΔΝ.

Αρχικά ο ΣΠΕΦ δια του προέδρου του κ. Στέλιου Λουμάκη ενοχοποίησε τη λήψη δημόσιας επιχορήγησης, στο καθεστώς της οποίας έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των έργων στα ΜΔΝ. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ με επιστολές του καταφέρθηκε ευθέως εναντίον των παραγωγών στα ΜΔΝ, εκμηδενίζοντας το όφελος που από αποκομίζει ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ και συνεπώς ο Έλληνας καταναλωτής από την ένταξή τους στο σύστημα. Μετά από συνεχείς οχλήσεις στους αρμόδιους φορείς, ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανέλθει η υπερημερία των πληρωμών των παραγωγών των ΜΔΝ από τον ένα στους πέντε μήνες. Τέλος κατά τη διάρκεια της κλειστής διαβούλευσης με το ΥΠΕΚΑ για τη διαμόρφωση του πίνακα τιμών του Ν.4254/2014, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ φρόντισε ιδιοτελώς, άδικα, υποκειμενικά και αντιεπιστημονικά να κατατάξει τα σε ξεχωριστή κατηγορία δήθεν «ευνοημένων επενδύσεων», προκειμένου να τους κατακρεουργήσει, πιθανώς εκδικούμενος ονομαστικές επικριτικές αναφορές μελών μας στο πρόσωπό του.

Σκοπός λοιπόν της συνημμένης τεχνικής έκθεσης – πρότασης είναι αποκλειστικά να αιτηθούμε να διορθωθούν οι νέες στρεβλώσεις που επέβαλε ο Ν.4254 στην ειδική κατηγορία των επαγγελματιών παραγωγών Φ/Β των ΜΔΝ. Υιοθετώντας την ίδια μεθοδολογία σύγκλισης των βαθμών απόδοσης των επενδύσεων (IRR) που επέβαλε το ΥΠΕΚΑ, αποδεικνύουμε το εσφαλμένο του συνόλου των παραδοχών και αποτελεσμάτων.

Η κατάθεση της πρότασης διόρθωσης πρέπει να εκληφθεί ως μιας πρόταση διατήρησης των Φ/Β παραγωγών των ΜΔΝ στην οριακή ζώνη επιβίωσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές πως συντασσόμαστε με τις θέσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ και συμπλέουμε στον αγώνα της για την άρση των στρεβλώσεων του μηχανισμού και για την αποκατάσταση και εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ενώ επί της αρχής δεν αποδεχόμαστε την απόφαση της πολιτείας να προβεί σε βίαιες αναδρομικές αλλαγές μέσω της μονομερούς τροποποίησης συμβατικών όρων.

Παρόλα αυτά ως σύλλογοι δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς όταν πλήττεται η βιωσιμότητα μας έως ότου ευδοκιμήσουν οι συλλογικές νομικές ενέργειες, ιδίως μετά τη διακριτή μεταχείριση που έχουμε υποστεί σε σχέση με τους Φ/Β σταθμούς έως 100kW του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ).

Ο ΣΠΕΦ ενέργησε με τρόπο τέτοιο ώστε η πρόβλεψη του νομοθέτη για ειδική κατηγορία τιμολόγησης στα ΜΔΝ, από αντισταθμιστικό μέτρο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, να μετατραπεί σε ταφόπλακα για τους πρωτοπόρους επενδυτές που με τις οικονομίες μιας ζωής έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου που βιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Η αυταρχική αυτή ενέργεια δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη από τους φορείς του κλάδου και το ΥΠΕΚΑ οφείλει εφεξής να αποκλείσει τον συγκεκριμένο σύνδεσμο από κάθε μελλοντικό διάλογο.

Τα κύρια επιχειρήματα επί των οποίων τοποθετείται με αποδείξεις και αριθμητικά αποτελέσματα η επιστημονική μας έκθεση συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Βάσει των ορθών και αντικειμενικών παραδοχών της πρότασής μας, ο πίνακας τιμών του Ν.4254/2014 οδηγεί σε σημαντικές διαφορές επί του δείκτη Project IRR εις βάρος των έργων στα ΜΔΝ. Η διαφορά ξεκινάει από 3,14% σε απόλυτο νούμερο (δηλαδή ποσοστιαία περί το 30%) για τα έργα με επιδότηση του Α’ τριμήνου του 2010 και καταλήγει σε 10,30% σε απόλυτο νούμερο (δηλαδή ποσοστιαία περί το 50%) για τα έργα του 2013. Το αποτέλεσμα των μέτρων συνεπώς αντιτίθεται στο πνεύμα του Νόμου που σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι «να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων».
  • Το μεγαλύτερο μέρος των έργων (84%) στα ΜΔΝ υλοποιήθηκε και διασυνδέθηκε πριν την ημερομηνία «διάγνωσης» της υπερθέρμανσης της αγοράς από την πολιτεία, και όσο ακόμα ο ειδικός λογαριασμός λειτουργούσε επί υγιούς βάσης. Την ημερομηνία αυτή, δηλαδή την 1η Αυγούστου 2012, υπήρχαν μόλις 801 MW στο σύστημα, σε σχέση με 2.300 και πλέον MW που υπάρχουν σήμερα.
  • Ανέκαθεν ο νομοθέτης κατέτασσε τα έργα ΑΠΕ στα ΜΔΝ σε προνομιακό καθεστώς τιμολόγησης λόγω του επιπρόσθετου ρίσκου που οι επενδύσεις αυτές ενέχουν, μεταξύ άλλων η δυνατότητα απόρριψης μέρους της εγχεόμενης ισχύος από το διαχειριστή, η αμφίβολη διάρκεια της σύμβασης πώλησης και τα ακραία καιρικά φαινόμενα των νησιών. Επί της ουσίας, το καθεστώς δεν ήταν προνομιακό, αλλά αντισταθμιστικό για τον αυξημένο συστημικό κίνδυνο που καταλαμβάνει τις επενδύσεις αυτές.
  • Για την ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή των σταθμών στα ΜΔΝ απαιτήθηκαν 11 – 33% παραπάνω αρχικά κεφάλαια σε σχέση με τα έργα στο ΔΣ, ενώ τα πάγια κόστη συντήρησης είναι επίσης σημαντικά αυξημένα. Η ώρες διαθεσιμότητας ισχύος (availability) αντίθετα, είναι μειωμένες λόγω της ασταθούς λειτουργίας των ασθενών νησιωτικών δικτύων.
  • Οι Φ/Β σταθμοί στα νησιά λειτουργούν με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με τους σταθμούς στο ΔΣ, ενώ πρόκειται κατά πλειοψηφία για πολύ μικρότερης κλίμακας και καλύτερα γεωγραφικά κατανεμημένους σταθμούς που συμβάλλουν στη σταθερότητα των δικτύων.
  • Εάν εφαρμοζόταν ανεξάρτητος λογαριασμός ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα είναι πλεονασματικός ακόμη και με πολύ μικρότερο ΕΤΜΕΑΡ. Η δε λειτουργία των Φ/Β σταθμών στα νησιά χάρη στον ταυτοχρονισμό της παραγόμενης ισχύος τους με την αιχμή της ημερήσιας καμπύλης ζήτησης, προκαλεί σημαντική πτώση του ΜΜΚμδν και συνεπώς των ΥΚΩ που επιβαρύνονται οι καταναλωτές.
  • Η υιοθέτηση των προτεινόμενων θέσεων θα δημιουργήσει ανεπαίσθητη επιβάρυνση ύψους 12 εκ. ευρώ ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, όπως προσδιορίζεται μαθηματικά στην έκθεση και τα συνημμένα ανοικτά αρχεία. Επιβάρυνση μηδαμινή, που μπορεί να καλυφθεί από το δημιουργούμενο πλεόνασμα από τα μέτρα, χωρίς νέα αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ.

Τεχνική Έκθεση – Πρόταση

1-Έκθεση-Πρόταση-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ-περί-Τιμολόγησης-του-Ν.-4254

Βοηθητικά Αρχεία Excel

1-1 ΜΔΝ Δείκτες Βιωσιμότητας

1-2 Παραγωγοί Κρήτης – Επίπτωση στο ΕΤΜΕΑΡ