Την Παρασκευή 30/5/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μεταξύ των προέδρων των ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης, Ρεθύμνου και Χανίων με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Βιργινία Μανασάκη και τον υπεύθυνο θεμάτων ενέργειας της Περιφέρειας κ. Νίκο Καλογερή.

Στη συζήτηση διάρκειας μίας και πλέον ώρας, καταδείχθηκαν και αποδείχθηκαν οι αδικίες που υπόκεινται οι επαγγελματίες παραγωγοί στο ΜΔΝ με τον νέο νόμο 4254/2014, κατατάσσοντας τους στους πλέον αδικημένους του νέου νόμου.

Δηλώθηκε ρητώς η επί της αρχής αντίθεση στο πνεύμα του νόμου που βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων, αλλά επιδιώχθηκε κυρίως να γίνουν σαφείς οι λόγοι για τους οποίους κατέληξαν τα ΜΔΝ απολαμβάνουν τη μικρότερη αποζημίωση ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας στα ΦΒ σε όλη την επικράτεια.

Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι:

Α) Παραβλέφθηκε από το ΥΠΕΚΑ εντελώς το γεγονός ότι ο νόμος ανέκαθεν κατέτασσε τα έργα ΑΠΕ στα ΜΔΝ σε προνομιακό καθεστώς τιμολόγησης, (α) λόγω του επιπρόσθετου ρίσκου που οι επενδύσεις αυτές ενέχουν, μεταξύ άλλων η ενδεχόμενη απόρριψη μέρους της εγχεόμενης ισχύος από το διαχειριστή, η αμφίβολη διάρκεια της σύμβασης πώλησης και τα ακραία καιρικά φαινόμενα των νησιών και (β) λόγω του αυξημένου κόστους κατασκευής, μεταφοράς, και συντήρησης των σταθμών στο νησιωτικό δίκτυο. Εξάλλου, κάτι τέτοιο προβλέπεται και από τη Συνθήκη της Λισαβώνας που καταδεικνύει την ανάγκη ειδικής μέριμνας για τις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 174.

Β) Παρόλο που το πνεύμα του νόμου στηρίζεται στην εξίσωση των δεικτών εσωτερικών βαθμών απόδοσης (IRR) των ΦΒ σταθμών στην Επικράτεια, ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψιν ή ΣΤΡΕΒΛΩΘΗΚΑΝ βασικές για τον ορθό υπολογισμό τους παράμετροι, οδηγώντας σε υπερβολικά χαμηλές τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας. Ενδεικτικά:

  • Δεν ελήφθη υπόψιν η χαμηλότερη ισχύς (60 – 70 – 80 kW) που εντέλει εγκρίθηκε για τους περισσότερους σταθμούς στα ΜΔΝ, οδηγώντας σε αυξημένο μοναδιαίο κόστος κατασκευής.
  • Δεν ελήφθη υπόψιν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος κτήσης ή μίσθωσης γης καθώς και το αυξημένο κόστος διαμόρφωσης των γηπέδων ένεκα της δύσκολης γεωμορφολογίας των νησιών.
  • Δεν ελήφθη υπόψιν η χαμηλότερη διαθεσιμότητα των σταθμών –περίπου 3% από το ΔΣ- λόγω των συχνών αποζεύξεων από το δίκτυο – και φυσικά εξαιτίας των αυξημένων βλαβών λόγω καιρικών φαινομένων.
  • Εσφαλμένα ελήφθη υπόψιν, αλλά ακόμα χειρότερα στρεβλά υπολογίστηκε η διαφορά στην ηλιοφάνεια μεταξύ ΔΣ και ΜΔΝ όπως προκύπτει από το απόλυτο κριτήριο της ειδικής απολαβής (kWh/kW) ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος, αφού δεν ελήφθη υπόψη η συμβολή των πολυάριθμων εγκαταστάσεων με trackers στα δημοσιευμένα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Στρεβλά υπολογίστηκε η διαφορά αποζημίωσης κατά την κατηγοριοποίηση ΜΕ και ΧΕ, αφού θεωρήθηκε ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση του αναπτυξιακού δόθηκε με την έναρξη λειτουργίας των σταθμών ενώ κατά 75% δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα στο ΜΔΝ.

Πέραν τούτου οι σταθμοί ΑΠΕ στα ΜΔΝ δεν απορροφούν πόρους του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ καθώς υπερκαλύπτεται η αποζημίωση τους απλά με τις εισροές ΜΜΚμδν. Έτσι επιδοτούν έμμεσα τον ειδικό λογαριασμό, χωρίς να έχουν την παραμικρή ευθύνη για τη δημιουργία του προβλήματος (συσσωρευμένο έλλειμμα, δημιουργία νέου ελλείμματος).

Επίσης, σύμφωνα με τις 2 μελέτες που υπεβλήθησαν και στον κ. Υφυπουργό, το κόστος της πρότασης άρσης της αδικίας κοστίζει μόλις 18 εκατ. Ευρώ για όλο το ΜΔΝ, όταν ο ειδικός λογαριασμός για τα ΜΔΝ εμφανίζει μετά το newdeal πρόβλεψη πλεονάσματος 32 εκατ. Ευρώ για το 2015.

Ο κ. Περιφερειάρχης άκουσε έκπληκτος τα στοιχεία που καταστρέφουν τους 1.750 ΦΒ σταθμούς στα νησιά και εξαλείφουν τις θετικές τους επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, αφού η πλειοψηφία των σταθμών παράγει χρήματα που στο σύνολο τους διαχέονται σε αυτήν και δεν οδηγούνται σε κάποια πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Αποκρινόμενος άμεσα, πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γ.Γ.ΥΠΕΚΑ κ. Μαθιουδάκη και μας υποσχέθηκε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρωγός μέχρι την αποκατάσταση της εκκωφαντικής αδικίας με την στενή παρακολούθηση του θέματος.