Τι σχέση μπορεί να έχει ο  αναδιανεμητικός ρόλος ενός ευνομούμενου ενιαίου κράτους για την δίκαιη κατανομή πόρων και κοινωνικών αγαθών (πχ. ΥΚΩ) στη βάση της δέουσας αλληλεγγύης μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μειονεκτικών και πλεονεκτικών...

Περισσότερα