Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και τον πρόεδρο της ΡΑΕ, απέστειλαν σήμερα οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Σταθάκη

Αξιότιμε κύριε Σαντορινιέ

Αξιότιμε κύριε Μπουλαξή

Οι νησιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ, δραστηριοποιούμαστε, ως γνωστόν, στην διακριτή αγορά των ΜΔΝ. Το γεγονός ότι η ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά, εξαιτίας του πετρελαίου που χρησιμοποιείται, είναι ιδιαίτερα ακριβή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα ΜΔΝ έγινε συνετή και λελογισμένη ανάπτυξη ΑΠΕ, είχε σαν αποτέλεσμα ο διακριτός λογαριασμός από τον οποίο πληρώνονται οι ΑΠΕ των ΜΔΝ να είναι ανέκαθεν ισχυρά πλεονασματικός (θωρούμε περιττό να παραθέσουμε προς απόδειξη νούμερα τα οποία πολλάκις και εκτενώς έχουμε ήδη παρουσιάσει).

Συνεπώς οι ΑΠΕ στα ΜΔΝ παρέχουν διττό όφελος, τόσο περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό.

Εντούτοις, οι νησιώτες παραγωγοί από ΦΒ, όπως αποδεικνύεται εκ των γεγονότων που συνοπτικά, για μια ακόμα φορά, θα εκθέσουμε κατωτέρω, υφίστανται διακριτική κακομεταχείριση που επιβεβαιώνει την πεποίθηση μας ότι θεωρούμαστε παραγωγοί, κατ’ επέκταση και πολίτες, β΄ κατηγορίας.

1. Με την επιβολή του “new deal” (Ν.4254/2014) εξαιτίας ορισμένων αστοχιών, που δεν γνωρίζουμε αν έγιναν σκόπιμα ή εκ παραδρομής, οι νησιώτες έλαβαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές πώλησης της κιλοβατώρας οι οποίες οδηγούν σε οικονομικές αποδόσεις πολύ χαμηλότερες από την απόδοση που καθορίζει ο νομοθέτης ως κοινό στόχο για όλα τα έργα, ήτοι 13.5%. Απόδοση που απολαμβάνουν όλοι οι παραγωγοί πλην νησιωτών. Και ενώ ρητά ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, μιλώντας εκ μέρους του ΥΠΕΝ, έχει δηλώσει την πρόθεση του να διορθώσει ακραίες αδικίες του new deal, εκ των οποίων προτεραιότητα θα έχει αυτή των ΜΔΝ, προσδιορίζοντας μάλιστα χρονικά τις διορθώσεις αυτές στον Ιανουάριο του 2018 και ενώ ουδείς μέχρι σήμερα έχει αντικρούσει τις απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις μας, εντούτοις ακόμη βρισκόμαστε σε αναμονή.

2. Με την επιβολή, επίσης, του new deal, ορισμένα έργα ΜΕ (Με Επιχορήγηση), κατεξοχήν νησιωτικά, λόγω υπερβολικά χαμηλότερων τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα ΧΕ (Χωρίς Επιχορήγηση), και της μηνιαίας/ετήσιας απώλειας εσόδων που συνεπάγεται, επιστρέφουν, ουσιαστικά, την επιχορήγηση στο τετραπλάσιο με τοκογλυφικό επιτόκιο που υπερβαίνει το 20%. Απεναντίας ορισμένα άλλα, επίσης ΜΕ, κατεξοχήν αιολικά αλλά και μεγάλα ΦΒ, επιστρέφουν την επιχορήγηση με επιτόκιο αρνητικό ή πολύ μικρό μονοψήφιο θετικό. Εν ολίγοις, για κάθε 100 ευρώ επιχορήγησης, ενώ οι νησιώτες, μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, θα επιστρέψουν σχεδόν 400 ευρώ, ορισμένοι άλλοι παραγωγοί θα επιστρέψουν μόλις 60, ήτοι, ούτε καν το κεφάλαιο. Και παρόλο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ν.4414/2016 αναγνώρισε και διόρθωσε αυτή τη στρέβλωση για τα νέα έργα, καθιερώνοντας τον ΣΑΚ και ενιαίο επιτόκιο της τάξης του 9%, εντούτοις, για τα παλιά έργα, και δη νησιωτικά, διατηρείται ακόμα η αδικία αυτή.

3. Πέρα από τις δύο παραπάνω πολυσυζητημένες περιπτώσεις, τη λίστα έρχεται να συμπληρώσει η ασυνέπεια του ΔΕΔΔΗΕ στις πληρωμές ΑΠΕ των ΜΔΝ. Τόσο εκ του του νόμου και των συμβάσεων μας, όσο και εκ του σημαντικότατου πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ, δεν δικαιολογείται ούτε μία ημέρα καθυστέρησης ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ισχύει το μοναδικό επιχείρημα της ΔΕΗ ότι δεν εισπράττεται (ούτε αποδίδεται) μεγάλο μέρος τους ΕΤΜΕΑΡ. Εντούτοις, ουδέποτε τηρήθηκαν οι συμβατικοί χρόνοι πληρωμής και οι καθυστερήσεις έφτασαν στο παρελθόν και τους επτά μήνες, ενώ σήμερα, για την συντριπτική πλειοψηφία των νησιωτών παραγωγών, ανέρχονται στους τέσσερεις.

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι με την πρόσφατη εισροή στα ταμεία της ΔΕΗ 360 εκ. ευρώ, λόγω της πληρωμής ΥΚΩ παλαιότερων ετών, αντί όπως όλοι ελπίζαμε να βελτιωθούν οι πληρωμές όλων των παραγωγών και να τηρούνται εφ’ εξής οι συμβάσεις μας, η βελτίωση αυτή ήρθε επιλεκτικά μόνο για τους παραγωγούς του ΔΣ. Αντιθέτως, οι πληρωμές των νησιωτών επιδεινώθηκαν.

Εν προκειμένω, στο ΔΣ, με τον καταθλιπτικά ελλειμματικό ειδικό λογαριασμό μέχρι πρότινος, ενώ οι πληρωμές βρίσκονταν τουλάχιστον ένα μήνα πίσω, συγκριτικά με τις πληρωμές των ΜΔΝ, σήμερα βρίσκονται ένα μήνα μπροστά. Ειδικότερα, με τις τελευταίες πληρωμές που έγιναν, εξοφλήθηκαν τιμολόγια Οκτωβρίου μεγαθήριων σταθμών του ΔΣ με ποσά της τάξεως των 200.000 ευρώ και επιπλέον ανακοινώθηκαν πληρωμές, εντός του τρέχοντος μήνα, τιμολογίων Νοεμβρίου της τάξεως των 12.000 ευρώ. Σε πλήρη αντίθεση, στα ΜΔΝ όπου στα ΦΒ δραστηριοποιούνται μόνο μικροπαραγωγοί, παρά τον εντυπωσιακά πλεονασματικό ειδικό λογαριασμό, η συντριπτική πλειοψηφία των τιμολογίων του Οκτωβρίου με ευτελή, συγκριτικά, ποσά της τάξεως των 4.000 ευρώ εξακολουθούν να είναι απλήρωτα. Επισημαίνουμε ότι βάσει του νόμου και των συμβάσεων μας θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί και τα τιμολόγια του Ιανουαρίου.

Η ρίζα του κακού εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο λειτουργός της αγοράς των ΜΔΝ είναι θυγατρική ενός καθετοποιημένου προμηθευτή. Δεδομένου λοιπόν ότι συμβαίνει το απολύτως ασυμβίβαστο, ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής, παραβλέπονται παράνομες συμπεριφορές που θα ήταν ασυγχώρητες για οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά και ως εκ τούτου, ο Κώδικας ΜΔΝ (ένα σοβαρότατο πόνημα που πιστώνεται στον σημερινό πρόεδρο της ΡΑΕ) παραβιάζεται κατάφορα,  και εκφυλίζεται τελικά σε κενό γράμμα.

Επειδή πραγματικά ξεπερνά όχι μόνο την κοινή λογική αλλά και την κοινή φαντασία, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, που προσφάτως κατέστη διαχειριστής και του λογαριασμού ΥΚΩ, θα προβαίνει σε πληρωμές των ΥΚΩ προς προμηθευτές οι οποίοι οφείλουν ΕΤΜΕΑΡ και όχι μόνο. Επιβάλλεται, συνεπώς, να δοθεί δικαίωμα στον ΔΕΔΔΗΕ, αν δεν το έχει ήδη, να προβαίνει στους απαιτούμενους συμψηφισμούς προκειμένου να εισπράττει τα οφειλόμενα προς αυτόν ποσά, αρχής γενομένης με τον συμψηφισμό των 53 εκ. ευρώ, που ως γνωστό διατηρεί στο λογαριασμό ΥΚΩ, τα οποία αφορούν ΥΚΩ του 2017.

Κύριοι υπουργοί και κύριε Πρόεδρε,

επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι η θάλασσα που μας χωρίζει από τον ηπειρωτικό κορμό της     χώρας δεν μας καθιστά λιγότερο Έλληνες και επειδή τυγχάνει να απευθυνόμαστε σε τρεις νησιώτες, θα σας παρακαλούσαμε εκ νέου, μιας και ο θεσμός της νησιωτικότητας ουδόλως λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση μας, να χειριστείτε τις ανωτέρω περιπτώσεις, τουλάχιστον, με όρους ισότητας και δικαιοσύνης, πράττοντας τα δέοντα για την άρση των προαναφερθεισών αδικιών.

 

Οι πρόεδροι των Συλλόγων:

Καλλιμάνης Παντελής

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης

Κουτράκης Ιωάννης

ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων

Φεσσάς Ανδρέας

ΣΠΗΕΦ Ν. Ρεθύμνου

Καμπούρης Θανάσης 

ΣΠΗΕΦ Ν. Δωδεκανήσου

Χιωτέλης Λάμπρος

ΣΠΗΕΦ Ν. Λέσβου

Φαϊτατζόγλου Κώστας

ΣΠΗΕΦ Α. Αιγαίου