Συνάδελφοι,

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε τις σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης.

Συστήνουμε στα μέλη μας:

  • που έχουν ήδη εισπράξει την επιχορήγηση η οποία υπερβαίνει το 20% (ΜΕ), να εξαντλήσουν το χρονικό περιθώριο των δύο μηνών που δίνει ο Ν.4254/2014.
  • που δεν δικαιούνται επιχορήγησης (ΧΕ) ή που δεν την έχουν εισπράξει ακόμα (ΠΧΕ) ή που την έχουν εισπράξει αλλά δεν υπερβαίνει το 20% (ΧΕ) να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης

 

17-Οδηγίες-για-συμπλήρωση-δήλωσης-ΜΕ-ΧΕ-ΔΕΔΔΗΕ