ΣΠΗΕΦ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Φωτοβολταϊκά Δωδεκανήσου (ΣΠΗΕΦΔ) δημιουργήθηκε με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματιών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας απο φωτοβολταϊκά που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις νήσους που αποτελούν το νησιωτικό σύμπλεγμα του νομού Δωδεκανήσου.

Μέλη του είναι αποκλειστικά επαγγελματίες παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) με εγκαταστάσεις παραγωγής είτε επί εδάφους είτε σε στέγες επαγγελματικών κτιρίων, που όμως σε κάθε περιπτωση η δυναμικότητα της εγκατάστασης τους είναι μεγαλύτερη των 10kW.

Τα μέλη του συλλόγου, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν μέρος του ευρύτερου δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο του ΣΠΗΕΦΔ αποτελείται από τους:
  • Αθανάσιος Καμπούρης, Πρόεδρος
  • Τριομμάτης Θεολόγος, Αντιπρόεδρος
  • Εμμανουήλ Καζούλης, Γενικός Γραμματέας
  • Δημήτριος Ολυσσαίου, Ταμίας
  • Ζαχαρίας Ατσαλάκης, Εκτελεστικός Γραμματέας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθανάσιος Καμπούρης: 6946658035

Δημήτριος Ολυσσαίου: 6973322810

E-mail συλλόγου: spiefd@gmail.com

Βασικά Αρχεία


Καταστατικό

Sphef-Dodekanhsou-Katastatiko


Διοικητικά Συμβούλια