Κατόπιν της πρόσκλησης που έλαβαν οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ, από το γραφείο του Υπουργού, για συμμετοχή στην εκδήλωση για την παρουσίαση του ν/σ σχετικά με τις “Ενεργειακές Κοινότητες” που έλαβε χώρα το Σάββατο 9/9/2017, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσαλονίκης, ο Πρόεδρος του ΣΠΗΕΦ Δωδεκανήσου τοποθετήθηκε για λογαριασμό όλων των παραγωγών με την κάτωθι παρέμβαση:

Δεδομένου ότι το επιχειρηματικό παρελθόν του κράτους και ιδιαίτερα των ΟΤΑ είναι τόσο ζοφερό που κάνει το μέλλον να φαίνεται τρομακτικό, καλό θα ήταν οι περιορισμοί που ισχύουν για όλους, να ισχύουν και για τους ΟΤΑ καθώς και για τα ΝΠΔΔ. Επίσης, δεδομένου ότι βασικός λόγος που το κρατικό επιχειρηματικό παρελθόν είναι τόσο ζοφερό είναι η δαιμονοποίηση του κέρδους, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος «μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας». Κατά την αντίληψη μας ο όρος αυτός πρέπει να ισχύει μόνο για τα μέλη που συνθέτουν το είδος αυτής της ενεργειακής κοινότητας και όχι για αυτήν καθ’ αυτήν. Θα τολμήσουμε να πούμε ότι, όχι μόνο επιβάλλεται το κέρδος να είναι ο εγγύτερος σκοπός μιας εν. κοιν. αλλά επιπλέον πρέπει να είναι και κριτήριο ύπαρξης της. Ενώ απώτερος σκοπός πρέπει να είναι η διανομή μερίσματος στην κοινωνία, με οποιαδήποτε μορφή, μόνο μέσα στο πλαίσιο που δημιουργεί η κερδοφορία της εν. κοιν. (Μιλάμε για το είδος εκείνο της ε. κοιν. που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Πρέπει να διαφυλαχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας και να προστατευθεί από εκφυλιστικά φαινόμενα, ένα οικονομικά ισχυρό φυσικό πρόσωπο, μέσα από την πολλαπλή συμμετοχή του σε διάφορα (10-15) ΝΠΙΔ να κυριαρχεί στην ενεργειακή κοινότητα. Και είναι εύκολο να το πετύχει η πολιτεία με διάφορους τρόπου όπως π.χ. εξετάζοντας τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου με αλυσιδωτούς επιμερισμούς του κεφαλαίου των εταιρειών στην εν. κοιν. στα διάφορα φυσικά πρόσωπα που τις συνθέτουν.

Είμαστε υπέρ των ρυθμίσεων για την εντοπιότητα γιατί πιστεύουμε ότι προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου θεσμού αποτελεί η ύπαρξη αντηρίδων στήριξης στις τοπικές κοινωνίες. Όμως, σε όσες περιπτώσεις οι Περιφερειακές Ενότητες αποτελούν υποσύνολο του παλιού νομού, πρέπει ο νόμος να αναφέρεται στα εδαφικά όρια του νομού. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες κ.λπ. Επίσης, στην περίπτωση νησιού με περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες, και αναφέρομαι στην Κρήτη, ο νόμος πρέπει να μιλά για ολόκληρο το νησί.

Τέλος, επειδή το σημαντικότερο όλων είναι να αποκατασταθεί η τρωθείσα επενδυτική αξιοπιστία της χώρας μας, αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αφενός με μια συνεπή στάση της πολιτείας στο εξής, αφετέρου με μικρές διορθώσεις (οι οποίες είναι, οικονομικά, απολύτως διαχειρίσιμες) σε παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.


Ο πρόεδρος του ΣΠΗΕΦ Δωδεκανήσου Αθ. Καμπούρης μαζί με τον ΥΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη