Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ποιοί είμαστε

Οι Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β (ΣΠΗΕΦ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποτελούν το μοχλό της οργανωμένης και μαζικής αντίδρασης των νησιωτών παραγωγών απέναντι στην απόφαση της πολιτείας γγια την εφαρμογή αναδρομικών μειώσεων στις τιμές αποζημίωσης των εν λειτουργεία Φ/Β μέσω του New Deal (Ν.4254/2014).

Οι σύλλογοι εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις – ιδιοκτήτες των 1.750 επαγγελματικών Φ/Β σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα ΜΔΝ, αλλά και παραγωγούς ιδιοκτήτες Φ/Β στεγών ή επαγγελματικών Φ/Β του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στα Νησιά.

Πως διαφοροποιούμαστε από τους άλλους συλλόγους / συνδέσμους

Οι σύλλογοί μας διαφοροποιούνται από τις άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας, ως εξής:

  • Συγκροτούν ομάδες εργασίας από στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, κατά κανόνα ανώτατης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές. Το αποτέλεσμα των ομάδων εργασίας μέσα σε μόνο λίγους μήνες ήταν οι δύο τεχνοοικονομικές μελέτες που κέρδισαν την αποδοχή της κοινής γνώμης και την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας.
  • Εκπροσωπούνται από στελέχη με διευρυμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλαπλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εμπόριο, τουρισμό, κλπ) με αποτέλεσμα να προωθούνται πάντα μόνο ρεαλιστικές και οικονομικά εφαρμόσιμες προτάσεις, με σεβασμό στις κατευθύνσεις της πολιτείας αλλά και στο ευρύτερο κλαδικό συμφέρον.
  • Εφαρμόζουν απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ενώ χάρη στην αποκεντρωμένη πρωτοβάθμια δομή τους διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα δίκαια αιτήματα και οι ιδιαιτερότητες του εκάστοτε παραγωγού – μέλους.

Ιστορική αναδρομή

Τα μέλη των συλλόγων μας με την ψήφιση του New Deal (Ν.4254/2014) είδαν να απαξιώνονται ολοσχερώς οι επενδύσεις τους και οι επιχειρήσεις τους να οδηγούνται στη χρεωκοπία με τον πλέον χυδαίο τρόπο. Οι μειώσεις των τιμών στα ΜΔΝ είναι δυσμενέστερες από όλες τις άλλες κατηγορίες παραγωγών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνονται από 40 – 53%. Με τις νέες τιμές, πολλοί είναι οι τιμωρημένοι και πικραμένοι νησιώτες παραγωγοί πλέον θα καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους ακόμα και τα τοκοχρεολύσια των δανείων τους, ενώ είναι θέμα χρόνου οι σταθμοί να μείνουν χωρίς συντήρηση και να σταματήσουν να λειτουργούν.

Δυστυχώς η κατάσταση που διαμορφώθηκε στον κλάδο των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών των ΜΔΝ μετά την υπερψήφιση του New Deal οφείλεται σε μεγάλο βαθμό:

  • στην πλημμελή και μεροληπτική εκπροσώπηση του ευρύτερου κλάδου από έναν σύνδεσμο φωτοβολταϊκών που με βεβαιότητα, όχι μόνο δεν προασπίζει τα συμφέροντά μας, αλλά αντιθέτως δημιουργεί τεχνιέντως τις συνθήκες και προϋποθέσεις για τον αφανισμό των επενδύσεων των ΦΒ στα ΜΔΝ, τον ΣΠΕΦ,
  • στην ανεπάρκεια της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, που με την άκριτη αποδοχή των θέσεων του ΣΠΕΦ και την αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης των λανθασμένων ή άκυρων παραμέτρων της πρότασης αυτού, φέρνει στο χείλος της καταστροφής τα ΦΒ του ΜΔΝ.
  • στην πλήρη απουσία από τις διαβουλεύσεις και στείρα άρνηση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ για διατύπωση απόψεων επί του New Deal από τους λοιπούς φορείς εκπροσώπησης του κλάδου (π.χ. ΠΑΣΥΦ).

Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω ήταν μια δυναμική ομάδα παραγωγών να ξεσηκωθεί και να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, ιδρύοντας τους ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ.

Ο Σύλλογοι, αντί να μεμψοιμοιρούν και να παρακολουθούν με σταυρωμένα χέρια  τις εξελίξεις ξεκίνησαν τον πιο δυναμικό πολιτικό και νομικό αγώνα που έχει μέχρι σήμερα βιώσει ο κλάδος. Το οπλοστάσιο των σλλόγων μας έχει εφοδιαστεί με αδιάβλητα και επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα που αντέχουν σε οποιαδήποτε κριτική.