Το δικηγορικό γραφείο Κολλύρης – Συρροθανάση και Συνεργάτες απέστειλε ενημερωτικό δελτίο προς τα μέλη των συλλόγων ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ που έχουν συμμετάσχει στις αγωγές κατά ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε το στο παρακάτω σύνδεσμο:

Ενημερωτικό Κολλύρη για Κατάθεση Αγωγών