Σε έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σε 500 αντίγραφα προέβησαν οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ.

Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί εστιασμένα σε όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF στον κάτωθι σύνδεσμο.

27-Ενημερωτικό-Φυλλάδιο-για-την-δράση-των-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ