Ερωτηματολόγιο

1. Σε ένα ασανσέρ χωρητικότητας δύο ατόμων ο θυρωρός του κτιρίου επιτρέπει την είσοδο πέντε ατόμων. Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι δίκαιο να εξέλθουν προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σπάσει το συρματόσχοινο κατά την άνοδο? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Οι τρεις που μπήκαν πρώτοι Λ

b)      Οι τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Σ

c)       Όλοι Λ

2. Ο θυρωρός, για τους δικούς του λόγους, αποφασίζει να μην ζητήσει την έξοδο κανενός. Για να έχει όμως πιθανότητες να κινηθεί με ασφάλεια το ασανσέρ επιβάλλει και στους πέντε, για λόγους μείωσης βάρους, να αφήσουν έξω τις αποσκευές τους, τρεις δε από αυτούς πρέπει επιπλέον να βγάλουν τα ρούχα τους και τα παπούτσια τους. Ποιοι κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι αυτοί οι τρεις? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Οι τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Σ

b)      Οι τρεις που μπήκαν πρώτοι Λ

c)       Οι τρεις μέσοι Λ

3. Ο θυρωρός αποφασίζει τελικά να γδυθούν οι τρεις που εισήλθαν πρώτοι. Πως χαρακτηρίζετε την απόφασή του? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Θετική Λ

b)      Αρνητική Σ

c)       Αδιάφορη Λ

4. Ποιοι κατά τη γνώμη σας απολαμβάνουν την εύνοια του θυρωρού? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Οι δύο που μπήκαν πρώτοι Λ

b)      Οι τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Σ

c)       Κανένας Λ

5. Ποιοι κατά τη γνώμη σας βλάπτονται από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Οι δύο που μπήκαν πρώτοι Σ

b)      Οι τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Λ

c)       Κανένας Λ

6. Για την δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργήθηκε ευθύνονται: (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ.)

a)      Ο θυρωρός Σ

b)      Οι δύο που μπήκαν πρώτοι Λ

c)       Οι τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Σ

d)      Όλοι Λ

7. Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι πιθανοί λόγοι που ο θυρωρός δεν έκανε σωστά τη δουλειά του? (Σημειώστε σωστό Σ ή λάθος Λ).

a)      Ολιγωρία ή ανεπάρκεια Σ

b)      Ιδιαίτερες σχέσεις με τους δύο που μπήκαν πρώτοι Λ

c)       Ιδιαίτερες σχέσεις με τους τρεις που μπήκαν τελευταίοι σαν πλεονάζοντες Σ

8. Στο ασανσέρ του διπλανού κτιρίου ο θυρωρός έκανε σωστά τη δουλειά του οπότε δεν παρατηρήθηκε το απαράδεχτο φαινόμενο της υπερφόρτωσης. Είναι σωστό να επιβληθούν τα ίδια περιοριστικά μέτρα και στους επιβαίνοντες αυτού του ασανσέρ? (Απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

Απάντηση:

ΟΧΙ

(Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, το ασανσέρ του διπλανού κτιρίου αντιπροσωπεύει τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)

Τα συμπεράσματα δικά σας.